Kommunale opgaver Integration

Beskæftigelsesrettet integrationsindsats samt økonomistyring

Beskæftigelse er et nøgleredskab til at sikre en vellykket integration. Derfor skal alle udlændinge mødes med en forventning om, at de skal i beskæftigelse.

Beskæftigelsesrettet fokus

Kommunen møder alle flygtninge og familiesammenførte som jobparate fra første dag, og alle skal som udgangspunkt tilbydes et virksomhedsrettet forløb. Kommunerne skal sigte efter at igangsætte en virksomhedsrettet indsats inden for 2 uger og senest en måned efter overtagelse af integrationsansvaret.

IGU

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et af de beskæftigelsesrettede værktøjer, der skal sikre flygtninge og familiesammenførte til flygtninges tilknytning til arbejdsmarkedet. IGU var et helt centralt element i trepartsforhandlingerne om arbejdsmarkedsintegration, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i marts 2016. IGU-ordningen skal ses som et supplement til de tilbudsmuligheder, som jobcentrene i forvejen har i form af virksomhedspraktik og løntilskud. Du kan læse mere om integrationsuddannelsen på denne side.

Integrationsindsatsens fokus på beskæftigelse

Integrationsindsatsen har et entydigt fokus på job og virksomhedsrettet indsats. Et program under integrationsloven varer som udgangspunkt i 1 år, men kan forlænges i op til 5 år, hvis flygtningen ikke kommer i job eller uddannelse. Det er ambitionen, at den enkelte skal deltage i integrationsindsatsen på fuld tid.