Kommunale opgaver

Flere nyheder

81-90 af 2009 resultater
 • Nyhed

  Høring om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata i Jupiterdatabasen 2019

  KL's høringssvar til vejledningsudkast om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata i Jupiterdatabasen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Høring om vejledning om videregående vandbehandling 2019

  KL's høringssvar til vejledning om videregående vandbehandling. Overordnet finder KL, at udkastet tegner en god vejledning med fin opbygning. Vejledningen vurderes at blive en god hjælp til kommunerne i sagsbehandlingen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Høring om forslag til ændret bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning (tørkepakken) 2019

  KL's høringsvar på forslag til ændret bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning (tørkepakken). KL finder ikke, at forslaget til ændret bekendtgørelse er en hensigtsmæssig løsning på den problemstilling, der satte arbejdet i gang. KL anbefaler derfor, at der arbejdes videre med andre forslag.

  Læs mere
 • Nyhed

  Høring om vejledning om vurdering af indsatser ret-tet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO 2019

  KL's høringsvar til Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO. KL finder, at det fremsendte udkast til vejledning er et fint lille bidrag, som kommunerne kan bruge til at forberede sig på det praktiske arbejde i for-længelse af den politiske aftale om sprøjteforbud i BNBO.

  Læs mere
 • Nyhed

  Høring om oversvømmelsestruede grunde 2019

  KL's høringsvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om kommuners køb af oversvømmelsestruede grunde.

  Læs mere
 • Nyhed

  Klima, politik og penge

  KL inviterer til to klimakonferencer i det tidlige efterår 2019 – en klimatilpasningskonference og en klimapolitisk konference. Se de netop opdaterede programmer og tilmelding til konferencerne.

  Læs mere
 • Nyhed

  Den digitale erhvervsfremme­platform er online

  Virksomhedsguiden.dk er navnet på Danmarks nye digitale erhvervsfremmeplatform, der skal give virksomheder digital adgang til vejledning og information om opstart, drift og udvikling af virksomhed.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet

  KL har taget initiativ til at formulere 10 kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet. De skal være med til at skabe et stærkt og fælles kommunalt ståsted uanset rammerne fra Christiansborg

  Læs mere
 • Nyhed

  KL's faglige temamøder på dagtilbudsområdet: Der er nu åbnet for tilmelding

  KL afholder endnu en gang temamøder om kvalitet i dagtilbud. I år afholdes temamøderne den 30. oktober 2019 i Roskilde og den 31. oktober 2019 i Billund.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL's Handicap- og Psykiatrikonference d. 20. november 2019 - sæt kryds i kalenderen!

  Krav og forventninger til handicap- og psykiatriområdet - hvordan gør vi? Det drøfter vi, når KL's Handicap- og Psykiatrikonference løber af stablen d. 20. november i Aarhus

  Læs mere