Kommunale opgaver

Flere nyheder

61-70 af 1980 resultater
 • Nyhed

  Høring på Christiansborg om udfordringerne med at implementere motion og bevægelse i skoledagen

  Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg afholder en åben høring om udfordringerne med implementering af lovkravet om gennemsnitligt 45 minutters motion og bevægelse i løbet af skoledagen. Høringen finder sted den 23. januar 2020 på Christiansborg fra kl. 10.30 til 13.30.

  Læs mere
 • Pressemeddelelse

  Stort projekt skal forebygge overvægt hos mindre børn

  Børns sundhed og trivsel afhænger i høj grad af, hvor de vokser op. I et nyt projekt, der er støttet af Nordea-fonden og ledet af KL, skal tre kommuner arbejde med at styrke børns sundhed og trivsel i tæt samarbejde med familier og lokalsamfund.

  Læs mere
 • Nyhed

  En styrket indsats for at fremme mental sundhed i socialfaglige tilbud

  Center for Forebyggelse i praksis inviterer i marts til temadage, der sætter fokus på, hvordan mental sundhed kan styrkes hos borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

  Læs mere
 • Nyhed

  Fond for retfærdig omstilling i EU: de danske kommuner efterlyser flere initiativer for de lande i EU, som har igangsat transitionen mod CO2-neutralitet

  Kommissionen vil sikre finansiering af en grøn og retfærdig omstilling i EU gennem ny fond. KL er positiv over for, at alle lande i EU er omfattet af fonden, men det er vigtigt, at de lande, som allerede har investeret kraftigt i energiomstillingen, ikke glemmes.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL har fremsendt høringssvar til Kommissionens meddelelse om Den europæiske grønne pagt

  EU-Kommissionen har fremlagt en grøn pagt med 47 klimatiltag. Den grønne pagt er vigtig for kommunerne, fordi disse tiltag berører kommunernes daglige arbejde i at nedbringe CO2-udledningen, sikre borgernes sundhed og trivsel samt at understøtte den lokale vækst og beskæftigelse. Derfor har KL sendt et høringssvar.

  Læs mere
 • Debatindlæg

  Debatindlæg: Socialpolitisk mod og vilje haves – penge savnes

  Kommunerne er klar til at tænke endnu mere langsigtet på socialområdet. I en replik på Altinget.dk opfordrer Jacob Bundsgaard og Martin Damm socialministeren til at tage emnet op til økonomiforhandlingerne til sommer.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL: Landdistrikterne og klagesagsbehandlingen skal styrkes

  Nyt KL-indspil til den kommende evaluering af planloven ønsker bl.a. bedre rammer for landdistriktsudvikling samt en markant styrkelse af klagesagsbehandlingen på plan-, natur- og miljøområdet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kursus om værdien af kultur- og sportsevents

  Kurset henvender sig til dig, der arbejder med oplevelsesøkonomi, og som ønsker at blive klogere på, hvordan værdien af kultur- og sportsevents kan evaluere og måles ved hjælp af impact- og legacyanalyser.

  Læs mere
 • Nyhed

  En stærk grænseregion

  Et unikt privat-offentligt samarbejde mellem de fire sønderjyske kommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter danner grundlag for Business Region Sønderjylland.

  Læs mere
 • Nyhed

  Evaluering af planloven 2020

  Planloven skal evalueres senest medio 2020. Planloven sætter rammerne for vækst og byggeaktivitet i balance med natur, landskaber, miljø mv. Her kan du se KL’s indspil til den kommende evaluering samt løbende følge med i relevante begivenheder i evalueringsperioden

  Læs mere