Kommunale opgaver

Flere nyheder

51-60 af 1979 resultater
 • Nyhed

  Verdensmålsportal

  Læs mere
 • Nyhed

  Statistik om verdensmål

  Læs mere
 • Nyhed

  Handlingsplan for KL's arbejde med verdensmål

  Læs mere
 • Nyhed

  Baseline for verdensmålene

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunerne skal udvikle brugen af sundhedsdata til tidlig opsporing

  Hvordan kan kommunerne arbejde langt mere strategisk med brugen af sundhedsdata indsamlet via digitale redskaber til tidlig opsporing – og på baggrund heraf høste gevinster og skabe bedre sundhed for borgerne?

  Læs mere
 • Nyhed

  KL høringssvar på bekendtgørelse om skovrejsning med biodiversitet som formål 2019

  KL glæder sig over bekendtgørelsens formål om at fremme biodiversiteten. Men peger samtidig på at ændringerne af sagsgangene i staten vil betyde at flere opgaver lægges over på kommunerne. Hvor man tidligere kun skulle behandle de ansøgninger der var blevet godkendt af Miljøstyrelsen, skal kommunerne nu behandle alle ansøgninger. Det vil betyde en stigning på ca. 60% i antallet af sager til kommunal behandling.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL høringssvar til Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000 områders rydning og pleje 2019

  Efter et års pause er denne ordning genoptaget, det kvitterer KL for, og mange kommuner har ventet på muligheden for at søge om tilskud til pleje. KL peger på at der mangler tilskudsmuligheder i forbindelse med forarbejdet til selve plejeaftalen. KL påpeger også at prioriteringen i højere grad burde tilgodese den for biodiversiteten mest optimale pleje, græsning.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kom og hør om bæredygtighed på Teknik & Miljø '19

  Bæredygtighed er et blandt flere aktuelle temaer, når KL afholder den store politiske konference Teknik & Miljø d. 25.-26. april i Fredericia. Kom eksempelvis og hør mere om bæredygtige byer i udstillingen hos Rambøll, om FN's verdensmål på strategisk møde 2, om affaldssortering på temamøde 5 og tag med på besøg hos Energinet på udflugt 14.

  Læs mere
 • Nyhed

  Folkeskolekonference 2019: Ledelse, Dialog og Data med Mening

  Ny konference der henvender sig til forvaltningschefer, forvaltningsmedarbejdere, skoleledere og andre interessenter på folkeskoleområdet.

  Læs mere
 • Debatindlæg

  KL: Funktionsevne skal drive rehabilitering - ikke diagnose

  Altinget spørger i denne debatrunde: Hvordan får vi den bedste rehabilitering? Det er skønt, når debatterne ind i mellem lader solen skinne på noget af det, som er kommunernes kerneopgave. Men det slog mig, at anledningen endnu engang er kommunale forskelle.

  Læs mere