Kommunale opgaver

Flere nyheder

41-50 af 1979 resultater
 • Nyhed

  KL temamøder om det pædagogiske tilsyn i dagtilbud

  Den nye dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læringsplan kalder på nye former for tilsyn. Hvordan kan der skabes et udviklingsorienteret tilsyn, der bidrager til udviklingen af kvalitet i dagtilbuddene og styrker evalueringskulturen i dagtilbuddene? Det sætter KL’s temamøder om det pædagogiske tilsyn fokus på gennem to temamøder

  Læs mere
 • Nyhed

  Kultur - og fritidsområdet kan fremme en bæredygtig udvikling i kommunerne

  Når KL's Kultur- og Fritidskonference om FN's verdensmål afholdes i Vejle d. 15.-16. maj 2019, vil Slagelse Kommune være en af de godt repræsenterede kommuner. Vi har derfor spurgt kommunen, hvad de forventer at få ud af konferencen, og hvilke tanker, de allerede har gjort sig om sammenspillet mellem FN's verdensmål og kultur – og fritidsområdet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Giv borgerne overblik over deres data i kommunen

  5 kommuner afprøver “Borgerblikket”, som er første skridt i at indbyde borgerne til at blive medforvaltere af egne data. Lene Hartig Danielsen er chef for Borgerservice i Aarhus Kommune, og i artiklen fortæller hun om de foreløbige erfaringer og fremtidige perspektiver. Hun holder sammen med kontorchef i KL Pia Færch oplæg om pilotprojektet på Kommunernes Digitaliseringstræf i Odense den 6. juni.

  Læs mere
 • Nyhed

  Nye principper skal skabe bedre dialog mellem kommuner og plejefamilier

  KL offentliggør en række nye principper for god forhandlingsadfærd, når kommuner og plejefamilier skal forhandle honorar.

  Læs mere
 • Pressemeddelelse

  KL anbefaler ny honoreringsmodel til plejefamilier

  Efter at have afdækket kommunernes erfaringer med forskellige honoreringsmodeller for plejefamilier, kan KL nu vejledende anbefale den såkaldte gennemsnitsmodel.

  Læs mere
 • Nyhed

  Jacob Bjerregaard: Kommunerne skal være fælles om affaldssortering

  Der skal indføres fælles sorteringskriterier og piktogrammer i alle kommuner fra 2025. Det er et af hovedbudskaberne, når Jacob Bjerregaard åbner KL-konferencen TEKNIK & MILJØ ’19.

  Læs mere
 • Nyhed

  Rambøll lancerer digitalt dashboard med kommunernes data på verdensmål 11

  Rambøll og KL er med i projektet 'Baseline for verdensmålene' som med udgangspunkt i Verdensmål 11, Bæredygtige byer og lokalsamfund, skal gøre det lettere at arbejde med implementering af FN's verdensmål i den kommunale kontekst. Hvad skal der gøres og hvor skal der sættes ind? Hvordan omsætter vi verdensmål til handling og bæredygtig udvikling mod 2030?

  Læs mere
 • Nyhed

  Stadig ledige pladser på KLs kursus på integrationsområdet

  Vil du have styr på reglerne på integrationsområdet? Så tilmeld dig KL og COK's lovkurser i Aarhus eller Herlev i maj.

  Læs mere
 • Nyhed

  Co-teaching og inklusion på KL's årlige PPR-konference

  Ved KL’s årlige PPR-konference vil en af USA’s førende eksperter i Co-Teaching, Wendy W. Murawski holde oplæg om, hvordan Co-teaching er et bud på en samarbejdsform, der understøtter udvikling af den inkluderende skole og den fælles viden i samarbejde med lærere og andre professionelle om deres elevers læring og trivsel

  Læs mere
 • Nyhed

  PH.D.-Stipendium

  Læs mere