Kommunale opgaver

Flere nyheder

31-40 af 1987 resultater
 • Nyhed

  Ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse på historisk lavt niveau

  Andelen af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse har ikke været lavere i 16 år. Flere er kommet i arbejde, og det er en rigtig glædelig udvikling, som til dels skyldes vækst i samfundet, men også i høj grad et fornyet og markant fokus på beskæftigelse i kommunernes integrationsindsats, lyder det fra flere sider.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kick-start af innovativt OPI-projekt i Hjørring Kommune

  I Hjørring Kommune startede i efteråret et innovativt projektsamarbejde med henblik på at udvikle en løsning, som gør det nemmere for kommunen at understøtte tilsynsopgaven under servicelovens §83 og §83a (personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til praktiske opgaver samt madservice).

  Læs mere
 • Nyhed

  Effektværktøj til dialog om anskaffelse af velfærdsteknologi

  Er der ikke nok værktøjer og guides i denne verden? Der er i al fald mange. Men det til trods har KL sammen med en række kommuner og virksomheder set et behov for at understøtte bedre viden om effekter og grundlag for dialog i forbindelse med anskaffelse og investering i velfærdsteknologier. Ambitionen er, at effektværktøjet kan bidrage til det med fokus på, at effekter for borger og økonomi gøres tydelige og detaljerede.

  Læs mere
 • Nyhed

  jobCAMP 19: Første temaindslag for jobCAMP-gallerierne

  jobCAMP-gallerierne, som har til formål at dele kommunale erfaringer, var for tredje år i streg en stor succes. I den anledning begynder nu et temaindslag, hvor 2-4 cases vil blive præsenteret hver uge under et samlet tema.

  Læs mere
 • Nyhed

  Råd fra den næste generation

  Den Grønne Studenterbevægelse er på programmet til KL’s TEKNIK & MILJØ ’20 konference ”Klimaet er fælles – ansvaret er også dit!” den 16. til 17. april 2020.

  Læs mere
 • Nyhed

  Høringssvar til bekendtgørelse om multifunktionel jordfond

  KL ser den aktuelle jordfond, bekendtgørelsen og vejledningen som et vigtigt og positivt skridt i den rigtige retning – en form for pilotprojekt, hvor der skal samles erfaringer til en kommende jordreform.

  Læs mere
 • Nyhed

  Høringssvar til bekendtgørelse om multifunktionel jordfond

  KL ser den aktuelle jordfond, bekendtgørelsen og vejledningen som et vigtigt og positivt skridt i den rigtige retning – en form for pilotprojekt, hvor der skal samles erfaringer til en kommende jordreform.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL kommer med forslag til forbedringer af førtidspensions- og fleksjobreformen

  KL har sendt sine anbefalinger til den kritiske gennemgang af førtidspensions- og fleksjobreformen til beskæftigelsesministeren Peter Hummelgaard Thomsen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Pilottest af ny rapporteringsordning for utilsigtede hændelser

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i samarbejde med regioner og kommuner udarbejdet et forslag til, hvilke hændelser der skal rapporteres, og hvordan det skal gøres. Forslaget afprøves nu i et pilotprojekt, der kører fra marts til og med juli 2020.

  Læs mere
 • Nyhed

  Pulje til styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

  Som led i finanslovsaftalen blev aftalepartierne enige om at tilføre 125 mio. kr. årligt til styrket omsorg og nærvær i ældreplejen. I 2020 og 2021 afsættes midlerne som en ansøgningspulje, kommunerne kan søge til målrettede forsøg. Puljen forventes offentliggjort i starten af marts med ansøgningsfrist primo maj.

  Læs mere