Kommunale opgaver

Flere nyheder

121-130 af 1980 resultater
 • Nyhed

  Køb en stand på TEKNIK & MILJØ ’20

  TEKNIK & MILJØ ’20 er KL’s årlige toppolitiske konference på Teknik og Miljø-området. Som udstiller er du i dialog med 400 kommunale politikere og strategiske beslutningstagere i løbet af de to konferencedage. Konferencen finder sted den 16.-17. april 2020.

  Læs mere
 • Nyhed

  Hold 1 dimitterer fra den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje

  For snart et år siden startede omkring 100 kommunale sygeplejersker på den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje. De første sygeplejersker dimitterer nu fra uddannelsen, som sikrer et kompetenceløft til sygeplejersker i kommunerne.

  Læs mere
 • Nyhed

  Tilmeldingen til "Temadag om arbejdet med ghettokriterierne" er nu åben!

  KL og BL inviterer relevante medarbejdere og ledere fra kommuner og boligorganisationer til en fælles temadag om deres arbejde med ghettokriterierne. Skal du med?

  Læs mere
 • Case

  Revolution i Jobcenteret i Varde Kommune

  For at kunne levere en kommunal service af højeste kvalitet er det vigtigt at kende sine borgere. Jobcentret i Varde Kommune har integreret servicedesign som et centralt værktøj på beskæftigelsesområdet for bedre at forstå og inkludere borgernes perspektiv i deres løsninger. Men hvordan integrerer man servicedesign i beskæftigelsesindsatsen? Læs med her. Du kan også høre mere om Varde Kommunes overvejelser og erfaringer på konferencen for servicedesign den 2. marts 2020 i København.

  Læs mere
 • Nyhed

  Stigende sundhedsudgifter udhuler den kommunale velfærd

  Sundhedsudgifterne er steget markant i både kommuner og regioner siden 2007, men kommunernes samlede økonomiske ramme er i modsætning til regionernes ikke fulgt med, viser ny opgørelse. Derfor har kommunerne måttet finde størstedelen af pengene på andre velfærdsområder. KL-formand kalder situationen uholdbar og ønsker en sundhedsreform, der sikrer en holdbar finansiering og ordnede rammer for sundhedsområdet uden for sygehusene.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL’s Børn & Unge Topmøde stiller skarpt på styring og ledelse af hele børne- og ungeområdet

  Hvordan skaber kommunerne de bedst mulige ledelsesmæssige rammer for, at børn og unge trives? Det ser KL’s Børn & Unge Topmøde 2020 nærmere på.

  Læs mere
 • Pressemeddelelse

  UU DANMARK bliver ny enhed i KL

  1. januar 2020 etablerer KL ’Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne’, som skal fortsætte og videreudvikle UU DANMARKs opgaver med uddannelsesvejledning.

  Læs mere
 • Nyhed

  Flere målinger giver større sikkerhed for høj vandkvalitet

  Der gennemføres i øjeblikket grundige undersøgelser af grundvandets tilstand. 250 steder landet over bliver grundvandet screenet for mere end 400 forskellige pesticidstoffer. Målet er at give danskerne større sikkerhed for høj vandkvalitet.

  Læs mere
 • Nyhed

  77 kommuner er allerede tilmeldt KL's Børn & Unge Topmøde 2020

  Børn & Unge Topmødet er Danmarks største kommunalpolitiske forum på børne- og ungeområdet. Topmødet byder på politiske drøftelser, debatter og faglige oplæg om, hvordan vi skaber de bedst mulige rammer for børn og unges fællesskaber og trivsel. Er din kommune tilmeldt?

  Læs mere
 • Nyhed

  Ny vejledning til ny honoreringsmodel ’Gennemsnitsmodellen’ på familieplejeområdet

  Efter at have afdækket kommunernes erfaringer med forskellige honoreringsmodeller for plejefamilier, udsendte KL den 25. april 2019 et borgmesterbrev til alle kommuner med en vejledende anbefaling af den såkaldte gennemsnitsmodel. Samtidig udsendte KL nogle klare principper for forhandlinger mellem kommuner og plejefamilier. På baggrund af KL’s anbefaling har KL udarbejdet en vejledning til den nye model.

  Læs mere