Kommunale opgaver

Flere nyheder

91-100 af 1968 resultater
 • Nyhed

  Hvordan bliver din kommune cirkulær?

  Kom i dialog med borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune, byrådsmedlem Eva Borchorst Mejnertz (R), Aarhus Kommune, og rådmand for Miljø- og Energiudvalget i Aalborg, Lasse P. N. Olsen, når vi mødes til det strategiske møde "Den cirkulære kommune er en bæredygtig kommune!" torsdag d. 25. april.

  Læs mere
 • Nyhed

  Frist for opgørelse af målgruppevurderede til FGU udsat

  Som led i den politiske aftale om den kommunale ungeindsats, skulle kommunerne oprindeligt have udarbejdet estiamter over det forventede antal unge, der ville påbegynde et FGU-forløb senest d. 1. april 2019. Denne frist er nu blevet rykket til den 8.april 2019 efter høring af KL og kommunerne.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ny vejledning om kommende folkeskoleaftale

  KL har udarbejdet en vejledning til kommunerne om implementering af lovforslag vedr. justering af fagrækken og den understøttende undervisning, m.v.

  Læs mere
 • Administrativ information

  Nye takster for det socialt-psykologiske samarbejde

  Der er pr. 1. april 2019 udmeldt nye takster for det socialt-psykologiske samarbejde

  Læs mere
 • Nyhed

  Klar til bedre grunddata

  Grunddataprogrammet ventes implementeret henover sommeren 2019. Derfor har KL udgivet en inspirationsfolder om kommunernes opgaver og mulige gevinster.

  Læs mere
 • Nyhed

  Fælles udmelding om mulighederne for fleksibilitet i brug af hjælpere for børn med nedsat funktionsevne

  KL, Danske Regioner, Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Børne- og Socialministeriet har udarbejdet en fælles udmelding om, hvilke muligheder der er for at skabe en fleksibel tilrettelæggelse af indsatser på tværs af forvaltninger og sektorer i kommuner og regioner, når et barn har behov for hjælpere både i skolen, i fritiden og i hjemmet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kultur-, Erhverv- og Planudvalget har vedtaget arbejdsprogram

  Et af de nye politiske udvalg i KL har fastlagt, hvor man vil fokusere resten af den igangværende udvalgsperiode. Ambitionerne dækker bredt fra vækst og udvikling, sammenhængskraft og til bæredygtige kommunale faciliteter.

  Læs mere
 • Nyhed

  Hilsen til årsmødet i Landdistrikternes Fællesråd

  Hilsen fra Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, i forbindelse med Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 2019 i Billund.

  Læs mere
 • Nyhed

  Sammenhængende service for udsatte børn og unge styrkes med den fælleskommunale rammearkitektur

  Det nyligt afsluttede projekt "Sammenhængende Borgerforløb" viser, hvordan den fælleskommunale rammearkitektur understøtter datadeling og dermed en mere sammenhængende indsats på socialområdet

  Læs mere
 • Nyhed

  Mød de kommunale politikere i udstillingen på TM19

  Stande, lounge møbler, cafe-borde og street-food boder er den perfekte ramme, hvor udstillere og kommunale beslutningstagere får en snak om praktiske løsninger på kommunale udfordringer.

  Læs mere