Kommunale opgaver

Flere nyheder

1-10 af 1974 resultater
 • Nyhed

  KL høringssvar på bekendtgørelse om skovrejsning med biodiversitet som formål

  KL glæder sig over bekendtgørelsens formål om at fremme biodiversiteten. Men peger samtidig på at ændringerne af sagsgangene i staten vil betyde at flere opgaver lægges over på kommunerne. Hvor man tidligere kun skulle behandle de ansøgninger der var blevet godkendt af Miljøstyrelsen, skal kommunerne nu behandle alle ansøgninger. Det vil betyde en stigning på ca. 60% i antallet af sager til kommunal behandling.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL høringssvar til Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000 områders rydning og pleje

  Efter et års pause er denne ordning genoptaget, det kvitterer KL for, og mange kommuner har ventet på muligheden for at søge om tilskud til pleje. KL peger på at der mangler tilskudsmuligheder i forbindelse med forarbejdet til selve plejeaftalen. KL påpeger også at prioriteringen i højere grad burde tilgodese den for biodiversiteten mest optimale pleje, græsning.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kom og hør om bæredygtighed på Teknik & Miljø '19

  Bæredygtighed er et blandt flere aktuelle temaer, når KL afholder den store politiske konference Teknik & Miljø d. 25.-26. april i Fredericia. Kom eksempelvis og hør mere om bæredygtige byer i udstillingen hos Rambøll, om FN's verdensmål på strategisk møde 2, om affaldssortering på temamøde 5 og tag med på besøg hos Energinet på udflugt 14.

  Læs mere
 • Nyhed

  Folkeskolekonference 2019: Ny konference for parter og interessenter på folkeskoleområdet

  Den 25. september 2019 afholder KL den første årlige Folkeskolekonference. Her får forvaltninger og skoleledelser et forum, hvor man sammen kan hente ny inspiration og indsigt til den vigtige opgave at lede folkeskolen med fokus på elevernes læring og trivsel.

  Læs mere
 • Debatindlæg

  KL: Funktionsevne skal drive rehabilitering - ikke diagnose

  Altinget spørger i denne debatrunde: Hvordan får vi den bedste rehabilitering? Det er skønt, når debatterne ind i mellem lader solen skinne på noget af det, som er kommunernes kerneopgave. Men det slog mig, at anledningen endnu engang er kommunale forskelle.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ny sundhedspulje åbner for ansøgninger

  Har du en god idé til, hvordan jeres arbejde kan forbedres? Og arbejder du med det nære sundhedsområde i kommunerne? Så er det nu, du kan få støtte til at afprøve idéen.

  Læs mere
 • Nyhed

  AI: Problemløser med potentielle etiske dilemmaer

  På Kommunernes Digitaliseringstræf er der fokus på potentialerne og de etiske dilemmaer i kunstig intelligens (AI). Hør mere om erfaringerne fra arbejdet med teknologien i Horsens Kommune

  Læs mere
 • Nyhed

  Integrationstræf 19

  Sæt kryds i kalenderen den 10. september 2019, hvor SIRI og KL's integrationstræf løber over stablen i Odense.

  Læs mere
 • Nyhed

  Temamøde på KL’s dagtilbudskonference: Hvordan skabes rammerne for det gode læringsmiljø?

  KL’s dagtilbudskonference byder udover vidensoplæg i plenum bl.a. også på temamøder, hvor man dykker ned i tematikkerne i den styrkede pædagogiske læreplan. På temamøde 2 kan du blive klogere på, hvordan man skaber rammerne for et godt læringsmiljø.

  Læs mere
 • Nyhed

  Sidste chance for at tilmelde sig fyraftensmøder om udveksling af viden og data om børn i overgange

  KL afholder den 29. og 30. april 2019 fyraftensmøder om udveksling af viden om børn i overgange med fokus på, hvad der må deles af data. Tilmeldingsfristen er den 15. april.

  Læs mere