Erhvervsudvikling Viden og analyser

Tilfredshedsmåling af kommunal service

KL har udviklet og pilottestet en ensartet måling, der skal dokumentere brugernes tilfredshed med den kommunale sagsbehandling på bygge- og miljøsager.

Relevant og løbende ledelsesinformation

Alle landets kommuner arbejder strategisk med at sikre erhvervslivet de bedst mulige rammer og har fokus på at give en god service og korte sagsbehandlingstider. Udviklingen af en tilfredshedsmåling er en del af en strategisk indsats for både at sikre den enkelte kommune relevant og løbende ledelsesinformation om brugernes og er også med til at give et samlet billede af tilfredsheden med den kommunale service.

Hvad består målingen i?

Selve redskabet til tilfredshedsmålingen består af et fælles standardiseret spørgeskema og et modul for brugerundersøgelser i Byg og Miljø-systemet. Konkret udsender Byg og Miljø automatisk et spørgeskema om tilfredsheden med service, faglighed og dialog og vejledning, når kommunen har truffet afgørelse i en sag. Spørgeskemaet udgør en række faste spørgsmål og et åbent kommentarfelt. Se spørgeskemaet i bilagsboksen til højre. Det er muligt at tilføje ekstra spørgsmål mod betaling.

På kort sigt er det muligt at måle virksomhedernes tilfredshed med kommunernes håndtering af bygge- og miljøsager. På længere sigt er det hensigten at udbrede redskabet, så det også er muligt at måle tilfredshed med virksomhedskontakt på beskæftigelsesområdet.

Hvad får min kommune ud af at deltage?

  • Indsamling af data om tilfredshed med kommunens service
  • Løbende adgang til egne resultater i webløsning
  • Kommenteret årsrapport, samt benchmark-analyse én gang årligt, hvor den enkelte kommuners resultater dels sammenholdes med udviklingen over tid i tilfredshed med serviceniveauet i egen kommune og dels sammenholdes med den gennemsnitlige tilfredshed kommunerne imellem. Første rapport udsendes på baggrund af dataindsamlingen i 2018.

Redskabet blev pilottestet i løbet af foråret 2017, hvor syv kommuner deltog. Testen af tilfredshedsmålingen blev evalueret i april med henblik på at udbrede redskabet til fælles kommunalt brug.

I 2018 har omkring 20 kommuner deltaget i tilfredshedsmålingen. Der er nu åbent for tilmelding til undersøgelsen for 2019 - læs mere om tilmelding nedenfor.

Tilmelding og pris

Tilfredshedsmålingen vil blive iværksat som en abonnementsordning, hvor der betales for ét år ad gangen. Pris for deltagelse i tilfredshedsmålingen er 10.000 kr. ekskl. moms pr. kommune pr. år.

Det er muligt at tilmelde sig tilfredshedsmålingen via linket til højre. 

Dataindsamlingen starter så snart KL og den enkelte kommune har indgået aftale og målingen er tilføjet i Byg og Miljø-systemet. Ved tilmelding i 2018, betales alene for 2019 og frem.

Ønsker I at blive kontaktet for at få yderligere information om tilfredsheds-målingen, kan I skrive til tilfredshedsmaaling@kl.dk. I mailen bedes I angive baggrunden for jeres henvendelse samt kontaktoplysninger.

Se spørgeskemaet for undersøgelsen i boksen nedenfor.

  • PDF

    Tilfredshedsmåling af kommunal service.pdf