Erhvervsudvikling

Viden og analyser

KL ønsker at bidrage til øget viden omkring kommunernes arbejde med lokal og tværkommunal erhvervsfremme. På denne side kan du finde fakta og analyser om kommunal erhvervsudvikling, herunder effektmålinger, casesamlinger og diverse kortlægninger.

Viden og analyser

Her kan du finde inspirerende eksempler på kommunale løsninger, analyser og andre faktuelle informationer udarbejdet af KL

Bedre adgang til arbejdskraft og øget erhvervsvenlighed

Kommunerne har stort fokus på at un­derstøtte virksomhedernes udvikling og hjælpe med at finde den arbejdskraft, virk­somhederne har brug for.

KL har i dette inspirationskatalog samlet 22 konkrete eksempler på, hvordan kommunerne samarbejder tæt med blandt andet virksomheder og uddan­nelsesinstitutioner for at afhjælpe arbejds­kraftefterspørgslen. Samarbejdet skaber en mere helhedsorienteret service for virksomhederne, samt en bedre sammenhæng på tværs af erhverv, beskæf­tigelse og uddannelse.

Eksemplerne viser, at kommunerne spiller en helt central rolle i at etablere og facilitere det tværgående samarbejde.

Formålet med inspirationskataloget er at formidle praktiske erfaringer, læringspunkter og gode råd til andre kommuner, der har ambitioner om at styrke erhvervsudviklingen på tværs af erhverv, beskæftigelse og uddannelse.

Inspirationskatalog

Inspirationskatalog Bedre adgang til arbejdskraft og øget erhvervsvenlighed

Effektmåling af lokal erhvervsfremme

Resultaterne af målingen

Effektmålingen er lavet af Iris Group for KL (april, 2018):  

I korte træk viser undersøgelsen at:

 • Sammenholdt med kommunernes investering i den lokale erhvervsfremme beregnes det samfundsøkonomiske afkast til at ligge på 4-7 kroner for hver krone, kommunerne investerer i 1:1 vejledningen i den lokale erhvervsfremme.
 • Cirka 10.000 iværksættere og virksomheder modtager hvert år 1:1 vejledning lokalt, hertil kommer cirka 5.000 førstartere.
 • Mindst 70 procent af virksomhederne på tværs af målgrupperne (førstartere/iværksættere/virksomheder) vurderer, at vejledningen styrker deres kompetencer og forretningsgrundlag.
 • Lidt over 40 procent af virksomhederne angiver, at vejledningen i den lokale erhvervsfremme har forbedret deres adgang til andre erhvervsfremmeoperatører, og 50 procent angiver, at vejledningen forbedrer deres netværk med andre virksomheder og iværksættere.
 • De vejledte virksomheder vokser hurtigere end kontrolgruppen. Omsætningen er to år efter vejledningen vokset knap 7 procentpoint mere og beskæftigelsen knap 6 procentpoint mere.
 • Efter to år svarer det til at en samlet øget omsætning mellem 1,5-2,4 milliarder kroner og en øget beskæftigelse på 1.600-2.200 nye jobs

Find den samlede rapport nedenfor.

Rapport

Rapport Effektevaluering af kommunernes erhvervsfremmeindsats

Yderligere viden og analyser

Inspiration og viden:

 • PDF

  Kommunale veje til vækst - Eksempler på lokale erhvervspolitiske indsatser 2013.pdf

 • PDF

  Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring.pdf

 • PDF

  Fælles svar på fælles udfordringer 2015.pdf

 • PDF

  Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark.pdf

 • PDF

  De kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark.pdf

 • PDF

  God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark.pdf