Verdensmål Fakta, forskning og statistik om verdensmålene

KL's årlige undersøgelse om verdensmålsindsatsen i kommunerne

April 2022

76 af de responderende 94 kommuner svarede i 2021, at de har truffet beslutning om at skulle arbejde med FN's Verdensmål. Til sammenligning var tallet 67 kommuner i 2020 og blot 30 kommuner i 2018, hvor undersøgelsen første gang blev lavet.

Kilde: Rundspørge blandt kommunerne.

38% af kommunerne arbejder med samtlige 17 Verdensmål, mens 45% arbejder med udvalgte mål. 

Kilde: Rundspørge blandt kommunerne.

Det er særligt Mål 13 – klimaindsats; Mål 11 – bæredygtige byer; og Mål 12 – ansvarligt forbrug og produktion, der prioriteres i kommunerne. Tendensen er i tråd med det store klimasamarbejde kommunerne har kastet sig over i forbindelse med DK2020, hvor 95 kommuner har forpligtet sig til at en netto-nuludledning af CO2 inden 2050.

Kommunerne bruger især Verdensmålene til at nytænke kommunens indsatser eller som et fælles sprog til at beskrive eksisterende indsatser. I følgende artikel sættes der fokus på, hvordan kommunerne på forskellig vis aktivt arbejder med Verdensmålene. 

 

Du kan også få et dybere indblik i undersøgelsens resultater i rapporten nedenfor.

  • PDF

    Undersøgelse af kommunernes arbejde med FN's Verdensmål 2021.pdf

  

×

Log ind