Kommunale opgaver Erhvervsudvikling

Kommunernes indsats med FN's verdensmål

Kommunerne har taget FN's Verdensmål til sig og er en del af den fælles retning FN har sat for en bæredygtig verden. I 2021 viste KL's årlige rapport omkring kommunernes arbejde med FN's Verdensmål, at 76 kommuner har besluttet, at de vil arbejde med udvalgte eller alle 17 mål.

Kommunerne har taget
FN's Verdensmål til sig

FN har fastsat 17 konkrete mål og 169 delmål, der forpligter alle FN’s medlemslande til at
afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, skabe anstændige jobs og sikre mere bæredygtig økonomisk vækst. Målene sætter en fælles global retning for, hvordan vi i 2030 kan skabe en verden i bedre bæredygtig balance.

Kommunerne har ingen forpligtelser til at opfylde FN’s Verdensmål udover de delelementer,
der fastlægges i dansk lovgivning. Men det er i mange henseender lokalt, at Verdensmålene
skal oversættes til konkrete løsninger og indsatser. Her spiller kommunen, som leder af lokalsamfundene, en vigtig rolle i at stå i spidsen for politikker, indsatser og dannelsen af partnerskaber, der kan skabe positiv forandring.

KL har siden 2018 gennemført en årlig undersøgelse af kommunernes arbejde med FN’s Verdensmål. Den seneste rapport viser, at der i 2021 var 76 kommuner, der har besluttet
at ville arbejde med Verdensmålene. Til sammenligning var antallet 67 kommuner i 2020
og blot 30 kommuner i 2018.

Kommunerne arbejder med Verdensmålene på forskellig vis. Nogle arbejder med alle 17 Verdensmål, andre med udvalgte. Nogle lader målene være en rød tråd for kommunens prioriteringer, nogle bruger målene til at nytænke kommunens indsatser, og andre bruger
målene som et fælles sprog, der bl.a. kan beskrive noget af kommunens eksisterende bæredygtige arbejde.

Læs mere

Inspiration: Kommunernes arbejde med Verdensmålene

Undersøgelse af kommunernes arbejde med Verdensmålene

Undersøgelse af kommunernes arbejde med Verdensmålene

KL's handlingsplan for FN's
Verdensmål

KL bakker op om, at den danske regering har forpligtet Danmark på de 17 Verdensmål i
FN. Derfor har KL med økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2018 og igen i 2019
gået ind i et forpligtende arbejde med at bidrage til at løfte FN's Verdensmål i Danmark.
KL har udarbejdet en handlingsplan for KL's arbejde med verdensmål, som du kan læse
her:

  • PDF

    KL Handlingsplan Verdensmål 2018

  • PDF

    Indspil til regeringens arbejde med en handleplan for FN's Verdensmål.pdf