Erhvervsudvikling

Væksthusene

Væksthusene er en del af det enstrengede erhvervsfremmesystem, og skal sammen med de kommunale erhvervskontorer give virksomhederne en samlet service lige fra basisvejledning om opstart af virksomhed til specialiseret vejledning om forretningsudvikling.

Væksthusene

Væksthusene yder uvildig vejledning og afklaring til virksomhederne og skal fungere som knudepunkter, der gør muligheder for råd og vejledning overskuelige for den enkelte virksomhed.

Et eksempel på dette er samarbejdet med Eksportrådet, hvor Væksthusene kan vejlede virksomhederne og henvise til eksportmodne virksomheder til de rigtige kontorer og medarbejdere hos Eksportrådet.

Væksthusene vejleder årligt mere end 4000 virksomheder

Der gennemføres årligt mere end 2000 vækstkortlægninger i Væksthusene. I 2015 blev knap 75 procent af disse virksomheder efter kortlægningen henvist til privat rådgivning.

Derudover er Væksthusene operatør på projekter, der har til formål at skabe vækst og arbejdspladser. Målet er at sikre et stærkt samlet erhvervsfremmetilbud til gavn for iværksættere og virksomheder.

Væksthusene er en god investering

Væksthusenes resultater opgøres årligt, og resultaterne for 2015 viser, at virksomheder fortsat er meget tilfredse med vejledningen i Væksthusene – 98 procent af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse.

Målingen af det samfundsøkonomiske afkast viser, at væksthusene er en god investering. For hver krone som kommunerne investerer i Væksthusene via bloktilskuddet, får samfundet 5,07 kroner tilbage i form af øget omsætning i de virksomheder, der har benyttet væksthusene.

Væksthusene er organiseret som selvstændige erhvervsdrivende fonde. Lovgivningsmæssigt er de forankret i Lov om erhvervsfremme, og styringsmæssigt er de forankret i aftaler mellem KL og Erhvervsministeriet samt resultatkontrakter med de respektive Kommunekontaktråd (KKR).

Baggrund

  • PDF

    Aftale om nationale mål for væksthusene i 2017.pdf

  • PDF

    Aftale mellem KL og regeringen om væksthusene 2016.pdf

  • PDF

    Aftale om rammerne for væksthusene 2016-2020.pdf