Erhvervsudvikling

Nyt turismefremmesystem

Overgangen til et nyt turismefremmesystem rejser mange spørgsmål. De relevante dokumenter og oftest stillede spørgsmål til omorganiseringen på turismeområdet er samlet på disse sider. Spørgsmål og svar vil løbende opdateres.

Konsolidering i destinationsselskaber

Som et element i organiseringen af det nye turismefremmesystem, skal den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i 15-25 tværkommunale destinationsselskaber inden udgangen af 2020. Dermed skal man de kommende to år i kommunerne organisere turismefremmen og den strategiske destinationsudvikling i tværkommunale destinationsselskaber.

Selskabernes fremmeste opgave bliver at sikre, at vi i Danmark får stærke destinationer der kan klare sig i den internationale konkurrence om turisterne og at turismen fortsat kan bidrage til skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i hele landet.

Rammerne for konsolideringen er aftalt mellem KL og Erhvervsministeriet og kan læses nedenfor i linket.

Mange kommuner er aktuelt i gang med at afsøge mulige samarbejder i destinationsselskabsdannelsen. I den forbindelse opstår der en række mere konkrete spørgsmål, der særligt retter sig mod om den enkelte konstruktion vil være ansøgningsberettiget til at ansøge om puljemidler under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Første runde af ansøgninger til de 50 mio. kr. til turismefremme under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse havde frist den 17. april 2019.

Turismemidlerne udmøntes i 2019 i to særskilte puljer:

- Puljen for lokal og tværgående turismeudvikling, hvor der er allokeret 10 mio. kr. Disse midler kan søges af alle aktører og er tiltænkt projekter inden for lokal og tværgående turismeudvikling, herunder bl.a. destinationsudvikling i ø-kommuner.

- Destinationsudviklingspuljen, hvor der er øremærket 40 mio. kr., der kun kan søges af destinationsselskaber.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et administrationsgrundlag for destinationsudviklingspuljen, som bl.a. indeholder ansøgningskriterier til disse midler. Kriterierne flugter med de hensyn, der er aftalt med KL. Du kan læse mere her: Erhvervsstyrelsen - ansøgningsmateriale og kriterier

KL vil løbende udvikle vejledende dokumenter og invitere til videndeling mellem kommunerne, for at understøtte overgangen til de nye destinationsselskaber. Dokumenter og information om arrangementer vil også kunne findes her på siden.

Nedenfor findes relevante dokumenter omkring rammesætningen for konsolideringen af turismefremmen. De er sorteret kronologisk med de seneste indlæg øverst. Ved spørgsmål kan henvendelse rettes til specialkonsulent Mette Skovbjerg (se øverst til højre på siden).

Aktuelle dokumenter og publikationer

Indblik i det nye turisme-Danmark (PDF) - maj 2019

Inspirationspapir - Organisering af destinationsselskaber (PDF) - marts 2019

Destinationsselskabers organisationsformer og virksomhedsoverdragelse (PDF) - marts 2019

KLK - Kom godt fra start med de nye tværkommunale destinationsselskaber (PDF) - januar 2019

Rammerne for konsolidering af den kommunale turismefremme januar 2019 (PDF) - januar 2019

Lov om erhvervsfremme 173 (PDF) - 13. december 2018

Lov om ændring af lov om turisme og lov om VisitDenmark (PDF) - 13. december 2018

Aftale om kommunernes økonomi 2019 (PDF) - 7. juni 2018

Politisk aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystem maj 2018 (PDF) - 24. maj 2018

Forståelse mellem regeringen og KL om erhvervsfremme maj 2018 (PDF) - 23. maj 2018

Oplæg fra Det Nationale Turismeforum til erhvervsministeren om turismefremmeindsatsen (PDF) - 20. april 2018

Attraktive Destinationer: KL's Turismepolitiske anbefalinger til kommunerne (PDF) - marts 2017

Den nationale strategi for dansk turisme (PDF) - september 2016