Erhvervsudvikling

Nyt erhvervsfremmesystem

Her kan du finde information om omstillingen til det nye erhvervsfremmesystem. Siderne opdateres løbende.

Status for nyt erhvervsfremmesystem

Den 1. januar trådte den nye lov om erhvervsfremme i kraft.

Kommunerne spiller en nøglerolle i det nye erhvervsfremmesystem, og udgør sammen med de 6 nye tværkommunale erhvervshuse og den digitale erhvervsfremmeplatform kernen i den decentrale erhvervsindsats.

Nedenfor kan du finde information om det nye lovgrundlag vedr. erhvervsfremme, aftaledokumenter vedr. erhvervshuse og turisme samt oversigter over økonomi, bestyrelsesmedlemmer mv.

Ved at klikke på disse link kan du læse følgende dokumenter:

Figurer

  • JPG

    Økonomiske konsekvenser for en gennemsnitskommune