Erhvervsudvikling

Nyt erhvervs­fremmesystem

Her kan du finde information om omstillingen til det nye erhvervsfremmesystem. Siderne opdateres løbende.

Status for nyt erhvervsfremmesystem

Den 1. januar trådte den nye lov om erhvervsfremme i kraft.

Kommunerne spiller en nøglerolle i det nye erhvervsfremmesystem, og udgør sammen med de 6 nye tværkommunale erhvervshuse og den digitale erhvervsfremmeplatform kernen i den decentrale erhvervsindsats.

Nedenfor kan du finde information om det nye lovgrundlag vedr. erhvervsfremme, aftaledokumenter vedr. erhvervshuse og turisme samt oversigter over økonomi, bestyrelsesmedlemmer mv.

Arrangement

Temadage Det nye erhvervsfremmesystem (København)

KL inviterer sammen med Horten til temadage om den nye erhvervsfremmelov. Her kan du sammen med nogle af Danmarks førende eksperter blive skarp på den nye lov.

Arrangement

Temadage Det nye erhvervsfremmesystem (Aarhus)

KL inviterer sammen med Horten til temadage om den nye erhvervsfremmelov. Her kan du sammen med nogle af Danmarks førende eksperter blive skarp på den nye lov.

Relevante dokumenter: