Kommunale opgaver Erhvervsudvikling

En ny erhvervspolitisk virkelighed?

I efteråret satte KL den nye erhvervspolitiske virkelighed under lup og tog et dyk ned i nogle af de vigtigste fokusområder for de kommunale vækst- og erhvervsstrategier.

Corona-krisen har gjort rigtig ondt på store dele af dansk erhvervsliv. Og selvom fremtidsudsigterne er bedre end frygtet, er det fortsat uvist hvilke eftervirkninger krisen vil få, når hjælpepakkerne udfases og virksomhederne går efteråret i møde.

En ting er dog sikker: Den erhvervspolitiske virkelighed nu, er en anden end før Corona-krisen.

Under Corona-nedlukningen har kommunerne været oppe i det høje gear for at fastholde serviceniveauet og kontakten til borgere og virksomheder og planlægge en sikker genåbning. Arbejdet har ikke ligget stille. Vi er fortsat i gang med en enorm grøn omstilling af vores samfund. Vi er ved at udvikle Danmarks turismedestinationer, så vi kan tilbyde gode ferieoplevelser for danskere i Danmark og tiltrække flere udenlandske turister. Der skal udvikles og skabes arbejdspladser i alle dele af Danmark. Og der skal sikres bedre adgang til innovation for virksomheder også uden for universitetsbyerne.

Mange kommuner står overfor at genbesøge eller nyudvikle den lokale vækst- og erhvervsstrategi. Men hvordan skal lokale rammer og vilkår tilpasses til en usikker fremtid? Hvordan tager vi læring med fra de sidste måneders turbulens? Og hvad skal vi fra kommunal side sætte i gang for at skabe et robust lokalt erhvervsliv og sikre fremadrettet udvikling i hele landet?

I efteråret satte KL den nye erhvervspolitiske virkelighed under lup og tog et dyk ned i nogle af de vigtigste fokusområder for de kommunale vækst- og erhvervsstrategier.

Ulrik Vestergaard Knudsen, Vicegeneralsekretær i OECD, var blandt oplægsholderne på konferencen. Du kan (gen)se hans oplæg med temaet "Build back better: en grøn genstart af økonomien" her 

KL's Erhvervs- og Turismekonference 2021

Den 13. oktober 2021 inviterer KL til den årlige Erhvervs- og Turismekonference. Konferencen sætter spot på den nye erhvervspolitiske virkelighed kommunerne står overfor post-corona.

Der har de seneste måneder været en stigende bekymring for, hvor hård en økonomisk nedtur, der er i vente: Hvor mange konkurser ser vi efter perioden med nedlukning og efter hjælpepakkerne hører op, og hvilken konsekvens får det for ledigheden, eksporterhvervene og turismen. Mange kommuner står overfor en revurdering af erhvervsstrategier og indsatser, og netop dette vil konferencen give inspiration til.

Konferencen er for politikere, ledere og nøglemedarbejdere på erhvervs- og turismeområdet i kommuner, regioner og staten, samt erhvervsråd, business regions og erhvervsorganisationer.

Der følger løbende mere info om programmet for Erhvervs- og Turismekonferencen 2021. 

Du kan læse mere om KL's netværk på erhvervs- og turismeområdet her og få indblik i nyheder og kommende arrangementer her.