Erhvervsudvikling

En ny erhvervspolitisk virkelighed?

I efteråret sætter KL den nye erhvervspolitiske virkelighed under lup og tager et dyk ned i nogle af de vigtigste fokusområder for de kommunale vækst- og erhvervsstrategier.

Corona-krisen har gjort rigtig ondt på store dele af dansk erhvervsliv. Og selvom fremtidsudsigterne er bedre end frygtet, er det fortsat uvist hvilke eftervirkninger krisen vil få, når hjælpepakkerne udfases og virksomhederne går efteråret i møde.

En ting er dog sikker: Den erhvervspolitiske virkelighed nu, er en anden end før Corona-krisen.

Under Corona-nedlukningen har kommunerne været oppe i det høje gear for at fastholde serviceniveauet og kontakten til borgere og virksomheder og planlægge en sikker genåbning. Arbejdet har ikke ligget stille. Vi er fortsat i gang med en enorm grøn omstilling af vores samfund. Vi er ved at udvikle Danmarks turismedestinationer, så vi kan tilbyde gode ferieoplevelser for danskere i Danmark og tiltrække flere udenlandske turister. Der skal udvikles og skabes arbejdspladser i alle dele af Danmark. Og der skal sikres bedre adgang til innovation for virksomheder også uden for universitetsbyerne.

Mange kommuner står overfor at genbesøge eller nyudvikle den lokale vækst- og erhvervsstrategi. Men hvordan skal lokale rammer og vilkår tilpasses til en usikker fremtid? Hvordan tager vi læring med fra de sidste måneders turbulens? Og hvad skal vi fra kommunal side sætte i gang for at skabe et robust lokalt erhvervsliv og sikre fremadrettet udvikling i hele landet?

I efteråret sætter KL den nye erhvervspolitiske virkelighed under lup og tager et dyk ned i nogle af de vigtigste fokusområder for de kommunale vækst- og erhvervsstrategier.

KL's Erhvervs- og Turismekonference 2020

Den 17. november 2020 kl. 12.15-16.15 inviterer KL til den årlige Erhvervs- og Turismekonference - som i år afholdes i et digitalt format. Konferencen sætter spot på den nye erhvervspolitiske virkelighed kommunerne står overfor post-corona.

Der har de seneste måneder været en stigende bekymring for, hvor hård en økonomisk nedtur, der er i vente: Hvor mange konkurser ser vi efter perioden med nedlukning og efter hjælpepakkerne hører op, og hvilken konsekvens får det for ledigheden, eksporterhvervene og turismen. Mange kommuner står overfor en revurdering af erhvervsstrategier og indsatser, og netop dette vil konferencen give inspiration til.

På programmet er blandt andet et panel af folketingets erhvervs-, finans- og klimaordførere, dialog med repræsentanter fra erhvervsfremmesystemet, og viden om om dataunderstøttet erhvervsservice. Konferencens ordinære program afsluttes ved erhvervsminister Simon Kollerup.

Konferencen er for politikere, ledere og nøglemedarbejdere på erhvervs- og turismeområdet i kommuner, regioner og staten, samt erhvervsråd, business regions og erhvervsorganisationer.

Forud for konferencen afholdes tre digitale temasessioner af 3 timers varighed, som giver deltagerne mulighed for at fordybe sig i et erhvervspolitisk område, som også skal bidrage til debatten på konferencen.

Fordyb dig i erhvervspolitiske temaer til de digitale temasessioner

Temasessionerne henvender sig til kommunale ledere og medarbejdere som arbejder med erhvervs- og turismeområdet. Her får du som deltager mulighed for at fordybe dig i et fagligt område indenfor den erhvervspolitiske arena. Hver temasession danner grundlag for et debatoplæg på konferencen.

Til hver temasession vil en spændende oplægsholder rammesætte dagen, hvorefter der vil være rig mulighed for erfaringsudveksling og gensidig inspiration til indholdet i en ny erhvervsstrategi.

Det er muligt enten at tilmelde sig alle tre temasessioner som en samlet pakke eller at tilmelde sig én temasession. Det er også muligt at deltage i både temasessioner og konferencen.

Du kan læse om de forskellige temasessioner herunder.

Temasession 1: Innovation og udvikling i hele Danmark (30. september 2020, kl. 12.30-15.30)
Innovative produktionsvirksomheder er grundlaget under dansk eksport. Særligt små og mellemstore virksomheder er afhængige af let tilgængelige kanaler til ny forskning og udvikling, for at skabe de nye produkter og processer, der er en forudsætning for at kunne vækste. Men hvordan sikrer vi at virksomheder i hele landet får let adgang til at deltage i udviklingsaktiviteter? Og hvordan indretter vi vejledningen så alle typer af virksomheder kan være med?

Temasession 2: Grøn omstilling og bæredygtighed (22. oktober 2020, kl. 9-12)
Danmark har fået verdens første klimalov og danske virksomheder har gennem regeringens klimapartnerskaber fået en central rolle ift. at komme i mål med den samlede CO2-reduktion. Men hvordan skal kommunerne understøtte en vækstorienteret grøn omstilling i partnerskaber mellem virksomheder, forsyningsområdet og egne institutioner? Og hvordan kobles kommunernes arbejde med grøn omstilling og CO2-reduktion med FN’s Verdensmål?

Temasession 3: Nye kompetencebehov i virksomhederne (28. oktober 2020, kl. 9-12) 
Corona-krisen har presset mange virksomheder på deres forretning og fået ledigheden til at stige. Hvordan kan styrkede koblinger mellem erhvervs- og beskæftigelsesindsatserne i kommunerne understøtte virksomhedernes (nye) kompetencebehov og samtidig få ledige tilbage i arbejde? 


Priser og tilmelding

  • Deltagelse i konferencen: 995 kr.
  • Deltagelse i alle de tre digitale temasessioner: 995 kr.
  • Deltagelse i konferencen + de tre digitale temasessioner: 1.495 kr.
  • Deltagelse i én digital temasession: 495 kr.

Læs mere om konferencen og temasessionerne samt tilmelding ved at klikke på boksen herunder.

Arrangement

Konferencer og messer KL's Erhvervs- og Turismekonference 2020

Konferencen og temasessionerne sætter spot på den nye erhvervspolitiske virkelighed kommunerne står over for i lyset af corona og mens vi er midt i den grønne omstilling.