Netværk

Syddansk Erhvervspolitisk Netværk

KL har dannet et erhvervspolitisk netværk i region Syddanmark, hvor kommunerne kan dele og lære af hinandens erfaringer med strategisk erhvervsudvikling.

Forandringer i den kommunale erhvervspolitik

Erhvervspolitikken står højt på den politiske dagsorden og kommunerne måles ofte på om servicen, planlægningen og de generelle rammer for erhvervslivet er gode nok, ligesom borgmestrene i dag står på mål for om der bliver skabt arbejdspladser i området.

Forandringer i den kommunale erhvervspolitik er bl.a.:

  • Kommunernes sagsbehandling, med fokus på både sagsbehandlingstid og gebyrer.
  • Virksomhedssamarbejde i folkeskolen for at styrke det fremtidige rekrutteringsgrundlag og den fremtidige kompetenceforsyning.
  • Kulturpolitikken, som sikrer et mangfoldigt kulturliv, giver desuden omsætning i detailhandlen mv. og er samtidig en vigtigt parameter for bosætning.

Arbejdet med denne form for erhvervspolitik og koblede strategier på tværs af områder kan være en stor udfordring, der kræver engagement, netværk, koordinering og kommunikation for blot at nævne nogle få.

Deltagere

Netværket henvender sig til kommunale erhvervs- og udviklingschefer som har ansvar for erhvervsudvikling og erhvervspolitik i Region Syddanmark.

Organisering

KL’s Center for vækst og beskæftigelse er sammen med KKR Syddanmark sekretariat for netværket.

Netværket mødes to gange årligt og møderne afholdes på skift i de netværksdeltagende kommuner.

Pris

Deltagelse i netværket koster 2.500 kr., som dækker udgifter til afholdelse og forberedelse af møderne.