Netværk

Kommunernes Netværk for Landdistriktskoordinatorer

KL har sammen med Landdistrikternes Fællesråd dannet et netværk for landdistriktskoordinatorer, hvor kommunale medarbejdere kan dele viden og få inspiration inden for landdistriktsudvikling.

Kommunernes indsats på landdistriktsudvikling er blevet mere fokuseret omkring den koordinerende rolle og samskabelsen med organisationer, erhverv og ildsjæle, der bor, lever og driver virksomhederne i landdistrikterne. Dette kræver en organiseret indsats mellem de mest centrale forvaltningsområder som fx erhvervsudvikling eller kultur –og fritidsområdet. Netværk for landdistriktskoordinatorer er et nyt initiativ, der er oprettet på baggrund af udviklingen.

Netværket er en faglig ramme, der skal give deltagerne adgang til at opbygge viden, nye kompetencer og netværk med kollegaer i andre kommuner samt andre relevante aktører, der arbejder med landdistriktsudvikling. Netværksmøderne varer hele dagen og veksler mellem eksterne oplæg, oplæg fra netværkets medlemmer, workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring.

Målgruppe

Kommunernes netværk for landdistriktskoordinatorer henvender sig til kommunernes landdistriktskoordinatorer eller de centrale medarbejdere i forvaltningen.

Organisering

Netværket faciliteres af KL's Center for Vækst og Beskæftigelse og Landdistrikternes Fællesråd.

Netværket mødes 3 gange årligt og møderne afholdes på skift hos netværkets medlemmer.

Pris

Deltagelse koster 6.100 kr. ekskl. moms. Prisen dækker for to medarbejdere på hvert af de tre møder. Det behøver ikke være de samme to medarbejdere, der deltager på alle netværksmøderne.

Hvornår?

I 2020 forventes netværket at mødes den 19. marts, den 27. august og den 19. november.

Tilmeld dig netværket her