Netværk

Kommunernes netværk for bæredygtig turisme

KL har lanceret et netværk om bæredygtig turisme, der skal danne rammen om et kommunalt perspektiv på bæredygtighedsdebatten i turismeerhvervet.

Arrangement

Møder og netværk Kommunernes Netværk for Bæredygtig Turisme

Kommunernes Netværk for Bæredygtig Turisme er et forum for dialog, vidensdeling og inspiration for kommunale medarbejdere.

Bæredygtige destinationsselskaber

I skabelsen af det nye turisme-Danmark er der behov for at italesætte, hvad bæredygtig turisme betyder for kommunernes arbejde indenfor alle de myndigheds- og indsatsområder, der bidrager til, at der kan udvikles attraktive turistdestinationer.

Som startskud til denne dialog lancerer KL nu Kommunernes Netværk for Bæredygtig Turisme. Netværket skal danne rammen om faglig sparring og vidensdeling, der skal ruste kommunerne til at indtænke både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed i arbejdet med de nye destinationsselskaber og det nye turisme-Danmarkskort.

Målgruppe

Netværket henvender sig til kommunale medarbejdere og chefer, der arbejder med at binde turismen og destinationsudviklingen sammen med den kommunale forvaltning, erhvervs- og/eller kulturpolitikken. Det faglige udgangspunkt kan være forskelligt, men fællesnævneren er, at deltagerne er optagede af at sikre en turismeudvikling, der er koblet til kommunens øvrige indsatsområder og udviklingsplaner

Praktisk information og tilmelding 

Det koster 6.100 kr. ekskl. moms at være med i netværket. Prisen dækker mødedeltagelse for to medarbejdere på hvert af de tre møder. Det behøver ikke være de samme to medarbejdere, der deltager på alle netværksmøder.

I 2020 afholdes møderne torsdag den 23. april, torsdag den 3. september og torsdag den 10. december. Møderne afholdes enten hos deltagere i netværket eller på en faglig relevant lokation.