Netværk

Kommunernes Fundraisingnetværk

Kommunernes Fundraisingnetværk er et forum for dialog, videndeling og inspiration for kommunale medarbejdere, der til dagligt arbejder med fundraising via EU, nationale eller private fonde.

Inspiration til strategisk fundraising

Kommunernes Fundraisingnetværk er et forum for dialog, videndeling og inspiration for kommunale medarbejdere, der til dagligt arbejder med fundraising via EU, nationale eller private fonde.

Kommunernes fundraisingindsats er blevet mere professionaliseret og funderet i strategiske overvejelser om at understøtte udviklingsindsatser og skabe merværdi i de projekter, der sættes i søen. Fundraising giver mulighed for at udvikle nye partnerskaber, afprøve nye metoder og medvirker ikke mindst til at indfri kommunernes ambitioner om at levere et højt serviceniveau til borgere og virksomheder.

En mere strategisk fundraising placerer indsatsen centralt i kommunens organisation, sådan at indsatsen kan arbejde i forlængelse af de politiske målsætninger og kommunens vision.

Kommunernes Fundraisingnetværk henvender sig til kommunernes centrale fundraisere. Netværket er en faglig ramme, der skal give deltagerne adgang til at opbygge viden, nye kompetencer og netværk med kollegaer i andre kommuner såvel som i relevante offentlige myndigheder og hos de private fonde.

Praktiske oplysninger

Netværket mødes 3 gange årligt. Netværksmødet varer hele dagen og veksler mellem eksterne oplæg, oplæg fra netværkets medlemmer, workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring.

Netværket er en faglig ramme, der skal give deltagerne adgang til at opbygge viden, nye kompetencer og netværk med kollegaer i andre kommuner såvel som i relevante offentlige myndigheder og hos de private fonde.

Det koster 6.100 kr. ekskl. moms at være med i netværket. Prisen dækker mødedeltagelse for to medarbejdere på hvert af de tre møder. Det behøver ikke være de samme to medarbejdere, der deltager på alle netværksmøder.

Mødedatoer i 2020

I 2020 mødes netværket:

Torsdag d. 12. marts
Torsdag d. 20. august
Torsdag d. 26. november

Lokationer og dagsprogrammer fastlægges og offentliggøres løbende.

Tilmeld dig Kommunernes Fundraisingnetværk her.