Netværk

Erhvervspolitisk Netværk Sjælland

KL har dannet et erhvervspolitisk netværk på Sjælland, hvor kommunerne kan dele og lære af hinandens erfaringer med strategisk erhvervsudvikling samt drøfte aktuelle erhvervspolitiske problemstillinger.

Forandringer i den kommunale erhvervspolitik

Erhvervspolitikken står højt på den politiske dagsorden i kommunerne, som skal omstille sig til et nyt erhvervsfremmesystem fra 1. januar 2019. Men også før det, har erhvervspolitikken været fulgt tæt. Kommunerne måles ofte på om servicen, planlægningen og de generelle rammer for erhvervslivet er gode nok, ligesom borgmestrene i dag står på mål for om der bliver skabt arbejdspladser i området.

Derudover har erhvervspolitikken naturlige snitflader til andre dele af den kommunale forvaltning, eks.:

  • Virksomhedssamarbejde i folkeskolen for at styrke det fremtidige rekrutteringsgrundlag og den fremtidige kompetenceforsyning.
  • Kulturpolitikken, som sikrer et mangfoldigt kulturliv, giver desuden omsætning i detailhandlen mv. og er samtidig en vigtigt parameter for bosætning.

Arbejdet med denne form for erhvervspolitik og koblede strategier på tværs af områder kan være en stor udfordring, der kræver engagement, netværk, koordinering og kommunikation for blot at nævne nogle få.

Deltagere

Netværket henvender sig til kommunale erhvervs- og udviklingschefer som har ansvar for erhvervsudvikling og erhvervspolitik i Region Sjælland.

Organisering

KL’s Center for vækst og beskæftigelse er sekretariat for netværket. Netværket følges i øvrigt af KKR Sjælland.

Netværket mødes to gange årligt og møderne afholdes på skift i de netværksdeltagende kommuner.

Pris

Deltagelse i netværket koster 2.500 kr., som dækker udgifter til afholdelse og forberedelse af møderne.