Medlemstilbud

Netværk

KL's erhvervsteam udbyder flere netværk, der er målrettet de kommunalt ansatte der arbejder indenfor erhvervsudvikling.

Oversigt over erhvervsteamets netværk

Læs mere om de netværk KL's erhvervsteam udbyder ved at vælge dem ude til venstre, eller læs mere herunder:

Kommunernes Netværk for Landdistriktskoordinatorer

Kommunernes indsats på landdistriktsudvikling er blevet mere fokuseret omkring den koordinerende rolle og samskabelsen med organisationer, erhverv og ildsjæle, der bor, lever og driver virksomhederne i landdistrikterne. Dette kræver en organiseret indsats mellem de mest centrale forvaltningsområder som fx erhvervsudvikling eller kultur –og fritidsområdet. Netværk for landdistriktskoordinatorer er et nyt initiativ, der er oprettet på baggrund af udviklinge

Netværket er en faglig ramme, der skal give deltagerne adgang til at opbygge viden, nye kompetencer og netværk med kollegaer i andre kommuner samt andre relevante aktører, der arbejder med landdistriktsudvikling. Netværksmøderne varer hele dagen og veksler mellem eksterne oplæg, oplæg fra netværkets medlemmer, workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring.

Målgruppe

Kommunernes netværk for landdistriktskoordinatorer henvender sig til kommunernes landdistriktskoordinatorer eller de centrale medarbejdere i forvaltningen.

Organisering

Netværket faciliteres af KL's Center for Vækst og Beskæftigelse og Landdistrikternes Fællesråd.

Netværket mødes 3 gange årligt og møderne afholdes på skift hos netværkets medlemmer.

Pris

Deltagelse koster 4600 kr. ekskl. moms. Prisen dækker for to medarbejdere på hvert af de tre møder. Det behøver ikke være de samme to medarbejdere, der deltager på alle netværksmøderne.

Hvornår?

Netværket mødes den 8. marts, 29. august og 14. november.

Mødet den 8. marts afholdes i København i KL-huset. Adresse: Weidekampsgade 10 København S

Tilmeld dig netværket her

Kommunernes Fundraisingnetværk

Inspiration til strategisk fundraising

Kommunernes Fundraisingnetværk er et forum for dialog, videndeling og inspiration for kommunale medarbejdere, der til dagligt arbejder med fundraising via EU, nationale eller private fonde.

Kommunernes fundraisingindsats er blevet mere professionaliseret og funderet i strategiske overvejelser om at understøtte udviklingsindsatser og skabe merværdi i de projekter, der sættes i søen. Fundraising giver mulighed for at udvikle nye partnerskaber, afprøve nye metoder og medvirker ikke mindst til at indfri kommunernes ambitioner om at levere et højt serviceniveau til borgere og virksomheder.

En mere strategisk fundraising placerer indsatsen centralt i kommunens organisation, sådan at indsatsen kan arbejde i forlængelse af de politiske målsætninger og kommunens vision.

Kommunernes Fundraisingnetværk henvender sig til kommunernes centrale fundraisere. Netværket er en faglig ramme, der skal give deltagerne adgang til at opbygge viden, nye kompetencer og netværk med kollegaer i andre kommuner såvel som i relevante offentlige myndigheder og hos de private fonde.

Praktiske oplysninger

Netværket mødes 3 gange årligt. Netværksmødet varer hele dagen og veksler mellem eksterne oplæg, oplæg fra netværkets medlemmer, workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring.

Netværket er en faglig ramme, der skal give deltagerne adgang til at opbygge viden, nye kompetencer og netværk med kollegaer i andre kommuner såvel som i relevante offentlige myndigheder og hos de private fonde.

Det koster 6.100 kr. ekskl. moms at være med i netværket. Prisen dækker mødedeltagelse for to medarbejdere på hvert af de tre møder. Det behøver ikke være de samme to medarbejdere, der deltager på alle netværksmøder.

Mødedatoer i 2019

I 2019 forventes netværket at mødes

  • d. 10. april i Holbæk Kommune
  • d. 5. september i Randers Kommune
  • d. 28. november.

Tilmeld dig Kommunernes Fundraisingnetværk her.

Kontaktperson

Mette Skovbjerg,

Tlf.: 3370 3253 Mail: mesk@kl.dk

Syddansk Erhvervspolitisk Netværk

Forandringer i den kommunale erhvervspolitik

Erhvervspolitikken står højt på den politiske dagsorden og kommunerne måles ofte på om servicen, planlægningen og de generelle rammer for erhvervslivet er gode nok, ligesom borgmestrene i dag står på mål for om der bliver skabt arbejdspladser i området.

Forandringer i den kommunale erhvervspolitik er bl.a.:

  • Kommunernes sagsbehandling, med fokus på både sagsbehandlingstid og gebyrer.
  • Virksomhedssamarbejde i folkeskolen for at styrke det fremtidige rekrutteringsgrundlag og den fremtidige kompetenceforsyning.
  • Kulturpolitikken, som sikrer et mangfoldigt kulturliv, giver desuden omsætning i detailhandlen mv. og er samtidig en vigtigt parameter for bosætning.

Arbejdet med denne form for erhvervspolitik og koblede strategier på tværs af områder kan være en stor udfordring, der kræver engagement, netværk, koordinering og kommunikation for blot at nævne nogle få.

Deltagere

Netværket henvender sig til kommunale erhvervs- og udviklingschefer som har ansvar for erhvervsudvikling og erhvervspolitik i Region Syddanmark.

Organisering

KL’s Center for vækst og beskæftigelse er sammen med KKR Syddanmark sekretariat for netværket.

Netværket mødes to gange årligt og møderne afholdes på skift i de netværksdeltagende kommuner.

Pris

Deltagelse i netværket koster 2.500 kr., som dækker udgifter til afholdelse og forberedelse af møderne.

Erhvervspolitisk Netværk Sjælland

Forandringer i den kommunale erhvervspolitik

Erhvervspolitikken står højt på den politiske dagsorden i kommunerne, som skal omstille sig til et nyt erhvervsfremmesystem fra 1. januar 2019. Men også før det, har erhvervspolitikken været fulgt tæt. Kommunerne måles ofte på om servicen, planlægningen og de generelle rammer for erhvervslivet er gode nok, ligesom borgmestrene i dag står på mål for om der bliver skabt arbejdspladser i området.

Derudover har erhvervspolitikken naturlige snitflader til andre dele af den kommunale forvaltning, eks.:

  • Virksomhedssamarbejde i folkeskolen for at styrke det fremtidige rekrutteringsgrundlag og den fremtidige kompetenceforsyning.
  • Kulturpolitikken, som sikrer et mangfoldigt kulturliv, giver desuden omsætning i detailhandlen mv. og er samtidig en vigtigt parameter for bosætning.

Arbejdet med denne form for erhvervspolitik og koblede strategier på tværs af områder kan være en stor udfordring, der kræver engagement, netværk, koordinering og kommunikation for blot at nævne nogle få.

Deltagere

Netværket henvender sig til kommunale erhvervs- og udviklingschefer som har ansvar for erhvervsudvikling og erhvervspolitik i Region Sjælland.

Organisering

KL’s Center for vækst og beskæftigelse er sekretariat for netværket. Netværket følges i øvrigt af KKR Sjælland.

Netværket mødes to gange årligt og møderne afholdes på skift i de netværksdeltagende kommuner.

Pris

Deltagelse i netværket koster 2.500 kr., som dækker udgifter til afholdelse og forberedelse af møderne.