Kommunale opgaver Erhvervsudvikling

Kommunenetværk

KL's erhvervsteam udbyder flere netværk, der er målrettet de kommunalt ansatte der arbejder indenfor erhvervsudvikling.

Oversigt over erhvervsteamets netværk

Læs mere om de netværk KL's erhvervsteam udbyder ved at vælge dem herunder:

 

Kommunernes Netværk for Landdistriktskoordinatorer

KL har sammen med Landdistrikternes Fællesråd dannet et netværk for landdistriktskoordinatorer, hvor kommunale medarbejdere kan dele viden og få inspiration inden for landdistriktsudvikling. Kommunernes netværk for landdistriktskoordinatorer henvender sig til kommunernes landdistriktskoordinatorer eller de centrale medarbejdere i forvaltningen, som varetager landdistriktsudviklingen. Netværket er en faglig ramme, der skal give deltagerne adgang til at opbygge viden, nye kompetencer og netværk med kollegaer i andre kommuner såvel som hos andre relevante aktører, der arbejder med landdistriktsudvikling.

LÆS MERE


Kommunernes Fundraisingnetværk

Kommunale velfærdsprojekter bliver i stigende grad medfinansieret af fondsmidler. Fundraising er et håndværk, som flere og flere kommuner er interesseret i at lære. Tendensen til at bruge hel- eller deltidsfundraisere i kommunerne er stigende. Men spørgsmål om intern organisering, tværkommunale indsatser, den gode dialog med fondene og samarbejde med frivillige organisationer presser sig på blandt fundraiserne, som ofte sidder alene med opgaven i kommunen. Kommunernes Fundraisingnetværk er et forum for dialog, videndeling og inspiration for kommunale medarbejdere, der til dagligt arbejder med fundraising via EU, nationale eller private fonde.

LÆS MERE

 

Kommunernes netværk for bæredygtig turisme

Der er en stigende opmærksomhed omkring bæredygtig turisme fra både turister, erhvervet og destinationsselskaber. Derudover er der under FN’s Verdensmål et selvstændigt delmål om bæredygtig turisme. Fra et kommunalt perspektiv handler bæredygtig turisme i særdeleshed om at sætte stedbundne potentialer i spil og sikre, at turismen har en positiv effekt for lokalsamfundet, så den skaber både social og økonomisk værdi for borgere, virksomheder og områdets udvikling.
Netværket henvender sig til kommunale medarbejdere og chefer, der arbejder med at binde turismen og destinationsudviklingen sammen med den kommunale forvaltning, erhvervs- og/eller kulturpolitikken.

LÆS MERE


Kommunernes netværk for levende handelsbyer

Kommunernes klimapolitiske netværk er et forum for videndeling, inspiration og fælleskommunal dialog for kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for det tværgående klimaarbejde i kommunen. Netværket sætter spot på aktuelle klimapolitiske dagsordener inden for eksempelvis affald, energi, klimatilpasning, CO2-målinger, cirkulær økonomi mv. Derudover vil man i netværket blive opdateret på nyt fra KL på klimaområdet og høre spændende eksterne oplæg, der beskæftiger sig med de væsentligste klimapolitiske dagsordener i kommunerne.

LÆS MERE

Syddansk Erhvervspolitisk Netværk

KL har dannet et erhvervspolitisk netværk i Region Syddanmark, hvor kommunerne kan dele og lære af hinandens erfaringer med strategisk erhvervsudvikling. Kontakt Rune Rathsach Andersen (RURA@kl.dk) for nærmere info.  

Erhvervspolitisk Netværk Sjælland

KL har dannet et erhvervspolitisk netværk på Sjælland, hvor kommunerne kan dele og lære af hinandens erfaringer med strategisk erhvervsudvikling samt drøfte aktuelle erhvervspolitiske problemstillinger. Kontakt Mette Skovbjerg (mesk@kl.dk) for nærmere info.

Klimapolitisk Netværk

Kommunernes klimapolitiske netværk er et forum for videndeling, inspiration og fælleskommunal dialog for kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for det tværgående klimaarbejde i kommunen. Netværket sætter spot på aktuelle klimapolitiske dagsordener inden for eksempelvis affald, energi, klimatilpasning, CO2-målinger, cirkulær økonomi mv. Derudover vil man i netværket blive opdateret på nyt fra KL på klimaområdet og høre spændende eksterne oplæg, der beskæftiger sig med de væsentligste klimapolitiske dagsordener i kommunerne.

LÆS MERE