Erhvervsudvikling

Kommunenetværk

KL's erhvervsteam udbyder flere netværk, der er målrettet de kommunalt ansatte der arbejder indenfor erhvervsudvikling.

Oversigt over erhvervsteamets netværk

Læs mere om de netværk KL's erhvervsteam udbyder ved at vælge dem herunder:

 

 • Kommunernes Netværk for Landdistriktskoordinatorer

  KL har sammen med Landdistrikternes Fællesråd dannet et netværk for landdistriktskoordinatorer, hvor kommunale medarbejdere kan dele viden og få inspiration inden for landdistriktsudvikling.

  LÆS MERE
 • Kommunernes Fundraisingnetværk

  Kommunernes Fundraisingnetværk er et forum for dialog, videndeling og inspiration for kommunale medarbejdere, der til dagligt arbejder med fundraising via EU, nationale eller private fonde.

  LÆS MERE
 • Kommunernes netværk for bæredygtig turisme

  KL har lanceret et netværk om bæredygtig turisme, der skal danne rammen om et kommunalt perspektiv på bæredygtighedsdebatten i turismeerhvervet.

  LÆS MERE
 • Kommunernes netværk for levende handelsbyer

  Netværket sætter fokus på detailhandel, attraktive handelsbyer og kommunernes dialog med erhvervene i gadeplan.

  LÆS MERE
 • Syddansk Erhvervspolitisk Netværk

  KL har dannet et erhvervspolitisk netværk i Region Syddanmark, hvor kommunerne kan dele og lære af hinandens erfaringer med strategisk erhvervsudvikling. Kontakt Thomas Trøster Højfeldt (thtr@kl.dk) for nærmere info. 

   

  Erhvervspolitisk Netværk Sjælland

  KL har dannet et erhvervspolitisk netværk på Sjælland, hvor kommunerne kan dele og lære af hinandens erfaringer med strategisk erhvervsudvikling samt drøfte aktuelle erhvervspolitiske problemstillinger. Kontakt Mette Skovbjerg (mesk@kl.dk) for nærmere info.