Kommunale opgaver Erhvervsudvikling

Kommunenetværk & arrangementer

KL udbyder flere netværk, der er målrettet de kommunalt ansatte der arbejder indenfor erhvervsudvikling.

Oversigt over erhvervsrelaterede netværk

 

Kommunernes netværk for samarbejde med fonde

Kommunale velfærdsprojekter bliver i stigende grad medfinansieret af fondsmidler. Fundraising er et håndværk, som flere og flere kommuner er interesseret i at lære. Tendensen til at bruge hel- eller deltidsfundraisere i kommunerne er stigende. Men spørgsmål om intern organisering, tværkommunale indsatser, den gode dialog med fondene og samarbejde med frivillige organisationer presser sig på blandt fundraiserne, som ofte sidder alene med opgaven i kommunen. Kommunernes Fundraising Netværk er et forum for dialog, videndeling og inspiration for kommunale medarbejdere, der til dagligt arbejder med fundraising via EU, nationale eller private fonde.

LÆS MERE OM NETVÆRKET FOR SAMARBEJDE MED FONDE HER 

Kommunernes netværk for bæredygtig turisme

Der er en stigende opmærksomhed omkring bæredygtig turisme fra både turister, turismeerhvervene og destinationsselskaber. Fra et kommunalt perspektiv handler bæredygtig turisme i særdeleshed om at sætte stedbundne potentialer i spil og sikre, at turismen har en positiv effekt for lokalsamfundet, så den skaber både social og økonomisk værdi for borgere, virksomheder og områdets udvikling. Netværkets formål er dels erfaringsudveksling og sparring på tværs af kommuner i hele landet. Dels fungerer netværket som forum for strategiske drøftelser mellem kommuner og KL om politik, ny viden og input til interessevaretagelse på turismeområdet. 
Netværket henvender sig til kommunale medarbejdere og chefer, der arbejder med turisme og destinationsudvikling.

LÆS MERE OM NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG TURISME HER  


Kommunernes netværk for levende bymidter

Netværket arbejder med at skabe og fastholde liv i små og mellemstore danske handelsbyer. Netværket er et forum for kommunale byplanlæggere, erhvervs- og citychefer og andre, som arbejder med at gøre lokale handelsbyer attraktive. Netværket lægger stor vægt på at komme ud i landet, så man får mulighed for at se, hvilke konkrete tiltag andre lignende kommuner har taget.
I netværket bliver man opdateret på de seneste tiltag indenfor både byplanlægning, offentlig-privat samarbejde og meget andet.

LÆS MERE OM NETVÆRK FOR LEVENDE BYMIDTER HER 

Kommunernes Erhvervspolitiske Netværk 

Kommunernes Erhvervspolitiske Netværk har til formål at samle kommunale erhvervs- og udviklingschefer, der arbejder med erhvervsområdet i den kommunale administration for at udveksle og lære af hinandens erfaringer med strategisk erhvervsudvikling. Netværket stiller også skarpt på vigtige erhvervspolitiske dagsordener og indsatser for at give kommunerne relevante input og redskaber til at arbejdet med kommunal erhvervsudvikling.

Læs mere om det Kommunernes Erhvervspolitiske Netværk her 

Klimapolitisk Netværk

Kommunernes klimapolitiske netværk er et forum for videndeling, inspiration og fælleskommunal dialog for kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for det tværgående klimaarbejde i kommunen. Netværket sætter spot på aktuelle klimapolitiske dagsordener inden for eksempelvis affald, energi, klimatilpasning, CO2-målinger, cirkulær økonomi mv. Derudover vil man i netværket blive opdateret på nyt fra KL på klimaområdet og høre spændende eksterne oplæg, der beskæftiger sig med de væsentligste klimapolitiske dagsordener i kommunerne. 

LÆS MERE OM KLIMAPOLITISK NETVÆRK HER 

 

×

Log ind