Kommunale opgaver Erhvervsudvikling

Iværksætteri

Iværksættere og nye virksomheder er med til at skabe liv og økonomisk aktivitet. De er en vigtig kilde til vækst i hele landet.

Iværksætteri

Kommunerne spiller en afgørende rolle for de lokale erhvervsvilkår, og hjælp til lokale iværksættere er højt prioriteret i mange kommuners erhvervsindsats. På nationalt niveau er der også stor fokus på at styrke det danske iværksætter miljø.

Men for få nye virksomheder vokser sig store. Derfor har KL udarbejdet 16 forslag til, hvordan staten og kommunerne kan støtte iværksætterne bedre. Anbefalingerne handler bl.a. om:

  • God adgang til lånefinansiering og kapital i hele Danmark

  • Mere fokus på iværksætteri i hele uddannelsessystemet

  • Understøttelse af iværksættermiljøer i hele Danmark

 Læs mere om KL's 16 anbefalinger nedenfor.

Udspil fra KL

Udspil fra KL 16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats