Erhvervsudvikling

Høringssvar

KL afgiver løbende høringssvar på erhvervsområdet. Her kan du læse de seneste høringssvar på området.

Høringssvar på erhvervsområdet

 • PDF

  KL's høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme - 2018.pdf

 • PDF

  Supplement til KLs høringssvar vedr. forslag til lov om erhvervsfremme - 2018.pdf

 • PDF

  KL høringssvar til ændringer i lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark 09.08.18.pdf

 • PDF

  KL høringssvar vedr. lov om administration af tilskud fra EU's Regionalfond og Socialfond - 2018.pdf

 • PDF

  KL's høringssvar på høring om ændringer i restaurationsloven - 2016.pdf

 • PDF

  KL's høringssvar om lov om dansk turisme - 2014.pdf

 • PDF

  KL's høringssvar vedr GTS-institutterne 2016-21 - 2014.pdf

 • PDF

  KL's høringssvar vedr nyt tema under National pulje af strukturfondsmidler - 2014.pdf

 • PDF

  KL's høringssvar til det danske strukturfondsprogram 2014-2020 - 2013.pdf

 • PDF

  KL's høringssvar til forslag om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love - 2013.pdf