Erhvervsudvikling Erhvervsfremmesystemet

Erhvervshuse

På denne side kan du finde yderligere information om nye tværkommunale erhvervshuse.

6 tværkommunale erhvervshuse   

Erhvervshusenes formål og opgaver 

Kommunerne og de tværkommunale erhvervshusene udgør sammen med den digitale erhvervsfremmeplatform kernen i den decentrale erhvervsindsats.

Erhvervshusene skal fungere som stærke tværkommunale kompetencecentre og samle de specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling. Erhvervshusenes ydelser skal være tilgængelige for alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning og dermed understøtte erhvervslivet og vækst og udvikling i hele Danmark. Erhvervshusene skal endvidere fungere som fysiske knudepunkter i erhvervsfremmesystemet og sikre adgang til de højt specialiserede statslige ordninger.

Erhvervshusenes organisering  

Der etableres 6 erhvervshuse med særskilte bestyrelser og 6 filialer. Erhvervshusene placeres i Aalborg, Aarhus, Odense, Vojens, Sorø og København. Filialerne placeres i Nykøbing Mors, Herning, Horsens, Hillerød, Vordingborg og Rønne. Bornholm får en selvstændig bestyrelse.  

Erhvervshusene etableres i lov om erhvervsfremme som særlige forvaltningssubjekter og dermed selvstændige juridiske enheder inden for den offentlige forvaltning, som en del af den kommunale erhvervsfremmestruktur.

Erhvervshusenes bestyrelse 

Hvert erhvervshus skal ledes af en bestyrelse bestående af 11 medlemmer, herunder 1 folkevalgt formand. Dertil 1 observatør fra Erhvervsministeriet.

Bestyrelsernes opgave er at sikre en effektiv opgavevaretagelse, der møder virksomhedernes behov og tværkommunale prioriteter for erhvervsudviklingen. 

Erhvervshusenes finansiering 

Kommunerne finansierer erhvervshusenes basisbevilling med 161,8 mio. kr. årligt (2019). Bevillingen og fordelingen mellem erhvervshuse beregnes på baggrund af befolkningstallet i de kommuner, der hører til det enkelte erhvervshus.  

KKR's rolle i forhold til erhvervshusene 

KKR varetager en styrende rolle for erhvervshusene, og skal inddrages i udarbejdelsen af erhvervshusenes bidrag til erhvervsfremmestrategien, og indgår bl.a. årlige resultatkontrakter med erhvervshusene om konkrete mål og indsatser. Derudover udpeger KKR hovedparten af erhvervshusenes bestyrelsesmedlemmer, herunder de kommunalpolitiske medlemmer samt repræsentanter fra erhvervsliv, videninstitutioner og de faglige hovedorganisationer efter indstilling fra disse.

 Se mere information om erhvervshusene i dokumenterne nedenfor.   

  • PDF

    Aftale om rammerne for erhvervshusene 2021-2023.pdf