Erhvervsfremme Videns- og erhvervsklynger

Klyngernes opgave

Som aktør i erhvervsfremmesystemet spiller klyngerne en central rolle i forhold til at styrke virksomhedernes produktivitet, vækst og konkurrenceevne gennem innovation og vidensudveksling.

Klyngerne faciliterer samarbejde og partnerskaber og videreformidler teknologisk og forskningsmæssig viden. Videns- og erhvervsklyngernes netværk består af virksomheder, iværksættere, kommuner, lokale erhvervshuse, brancheorganisationer, investorer, vidensinstitutioner, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og andre erhvervsfremmeaktører. Gennem deres netværk samler klyngerne således aktører på tværs af fagområder og adresserer muligheder og udfordringer, som kun kan løses i fællesskab.  På denne måde medvirker klyngerne til at erhvervsfremmesystemet bliver mere sammenhængende for virksomheder, og derigennem styrker de det samlede økosystems mulighed for at øge virksomhedernes innovationskraft.

Videns- og erhvervsklyngernes innovationsfremmende aktiviteter finansieres til dels af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet, samtidig med at det forventes, at klyngerne også selv skaffer finansiering fra virksomheder, fonde mm.

×

Log ind