Erhvervsfremme Videns- og erhvervsklynger

Klyngernes formål og baggrund

Erhvervsfremmesystemet omfatter indsatser, der skal understøtte virksomheder og iværksættere med forretningsudvikling på områder, det private marked ikke efterkommer. Det kan eks. være grøn og digital omstilling, internationalisering og innovation.

En af indsatserne er de 13 landsdækkende videns- og erhvervsklynger. Klyngerne er iværksat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse samt Uddannelses- og Forskningsministeriet, og repræsenterer hver et af de erhvervs- og teknologiområder, der er udpeget som Danmarks mest lovende styrkepositioner:

Kilde: Cluster Excellence 

×

Log ind