Erhvervsudvikling Erhvervsfremme

Videns- og erhvervsklynger

Her kan du finde information om de 13 nationale videns- og erhvervsklynger, der er en af hovedaktørerne i Danmarks erhvervsfremmesystem.

Klyngernes formål og baggrund

En af indsatserne er de 13 landsdækkende videns- og erhvervsklynger. Klyngerne er iværksat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse samt Uddannelses- og Forskningsministeriet, og repræsenterer hver et af de erhvervs- og teknologiområder, der er udpeget som Danmarks mest lovende styrkepositioner:

Kilde: Cluster Excellence 

Klyngernes opgave

Klyngerne faciliterer samarbejde og partnerskaber og videreformidler teknologisk og forskningsmæssig viden. Videns- og erhvervsklyngernes netværk består af virksomheder, iværksættere, kommuner, lokale erhvervshuse, brancheorganisationer, investorer, vidensinstitutioner, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og andre erhvervsfremmeaktører. Gennem deres netværk samler klyngerne således aktører på tværs af fagområder og adresserer muligheder og udfordringer, som kun kan løses i fællesskab.  På denne måde medvirker klyngerne til at erhvervsfremmesystemet bliver mere sammenhængende for virksomheder, og derigennem styrker de det samlede økosystems mulighed for at øge virksomhedernes innovationskraft.

Videns- og erhvervsklyngernes innovationsfremmende aktiviteter finansieres til dels af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet, samtidig med at det forventes, at klyngerne også selv skaffer finansiering fra virksomheder, fonde mm.

×

Log ind