Kommunale opgaver Erhvervsudvikling

Erhvervsfremme

Her kan du finde information om erhvervsfremmesystemet.

Erhvervsfremme

Kommunerne og den lokale erhvervsindsats spiller en nøglerolle i erhvervsfremmesystem, og udgør sammen med de 6 tværkommunale erhvervshuse, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Virksomhedsguiden kernen i den decentrale erhvervsindsats.

Her på siden kan du finde information om lovgrundlaget vedr. erhvervsfremme, aftaledokumenter vedr. erhvervshuse og turisme samt oversigter over økonomi, bestyrelsesmedlemmer mv.

 

Relevante dokumenter:

×

Log ind