Kommunale opgaver Erhvervsudvikling

Erhvervsfremme

Her kan du finde information om omstillingen til det nye erhvervsfremmesystem. Siderne opdateres løbende.

Status for nyt erhvervsfremmesystem

Den 1. januar 2019 trådte den nye lov om erhvervsfremme i kraft.

Kommunerne spiller en nøglerolle i det nye erhvervsfremmesystem, og udgør sammen med de 6 nye tværkommunale erhvervshuse og den digitale erhvervsfremmeplatform kernen i den decentrale erhvervsindsats.

Nedenfor kan du finde information om det nye lovgrundlag vedr. erhvervsfremme, aftaledokumenter vedr. erhvervshuse og turisme samt oversigter over økonomi, bestyrelsesmedlemmer mv.

Oversigt over de gennemsnitlige kommunale udgifter til erhvervsfremmesystemet. Der er en betydelig variation i kommunernes ehvervsfremmeaktiviteter og - udgifter. Derfor vil evt. opgaveflytning og tilpasning af antal årsværk også variere.

Relevante dokumenter:

×

Log ind