Den grønne omstilling Inspirationskatalog

Ressource City Næstved

I hallerne fra en tidligere papirfabrik på Næstved Havn har Ressource City kontor. Herfra hjælper de Næstveds virksomheder i den grønne omstilling med et særligt fokus på, hvordan affald kan genanvendes til gavn for virksomhederne, kommunen, borgerne og klimaet.

Et grønt omdrejningspunkt

Ressource City er omdrejningspunktet for Næstveds erhvervslivs grønne omstilling. Målet er at øge lokale virksomheders grad af bæredygtighed, kendskab til cirkulær økonomi og miljøvenlige profil. Den brede dagsorden gør, at Ressource City er involveret i mange forskellige aktiviteter og projekter, hvilket ifølge daglig leder, Michael Elgaard, er en stor styrke. Ressource City er således både en ramme for alt fra konferencer og udviklingsprojekter til testfacilitering. Samtidig fungerer Ressource City som et offentligt-privat netværk for virksomheder, iværksættere, uddannelsesinstitutioner samt andre interesserede aktører og skaber herigennem rum for match-making, vidensdeling og innovation.

Ressource Citys brede portefølje forenes af et gennemgående fokus på at udbrede den cirkulære tankegang, hvor ressourcer skal genanvendes i stedet for blot at ende som affald. Målet er, at Næstved skal være en førende kommune indenfor bæredygtig genanvendelse af ressourcer, da dette ikke kun afhjælper presset på klodens ressourcer, men også tiltrækker virksomheder indenfor affald- og ressourceanvendelse til kommunen. På denne måde sammenkobler Næstved Kommune gennem Ressource City vækst og bæredygtighed.

text

Glas er ikke affald

Næstved Kommune har en historisk førerposition indenfor glas. Dette har Ressource City Næstved og lokale virksomheder udnyttet, og sammen har de skabt en ”glasklynge”:

Glasklyngen i Næstved indsamler og sorterer ca. 125.000 tons glas om året. Virksomheden Reiling Glasrecycling sorterer glasset på deres fabrik i Næstved Havn, hvorefter skårene leveres til glasproducenten Ardagh Glass Holmegaard, også beliggende i Næstved, hvor glasskårene omsmeltes til nye glasprodukter. På denne måde genanvender glasklyngen ca. 800 millioner flasker og husholdningsglas hvert år, hvilket bidrager til, at der spares 18.000 tons CO2 årligt. Glasklyngen skaber yderligere et cirkulært flow ved at overskudsvarmen fra Ardagh Glass Holmegaards produktion distribueres til den lokale fjernvarmecentral samtidig med, at glasstøv fra produktionen, som ikke længere kan genanvendes, omdannes til materialet Durapor af virksomheden Dansk Celleglas, der bruges til isolering og vejfyld. For at understøtte Glasklyngen og sikre en optimal genanvendelse af glas, indførte Næstved Kommune kildesortering af glas i 2021.

Glasklyngen er således et eksempel på, hvordan Ressource City har hjulpet lokale virksomheder med at udvikle en lokal og bæredygtig symbiose for affaldshåndtering.

 

Styrken ved politisk opbakning

Ressource City er iværksat og drevet af Næstved Kommune, og startede som et etårigt byudviklingsprojekt i 2014, hvis formål var at skabe nyt liv i det gamle havneområde. I starten var Ressource City styret af en politisk og en administrativ styregruppe, men er i dag en integreret del af Næstved Kommune gennem udvalget for Klima-, Miljø- og Friluftsturisme. Ressource City finansieres primært af kommunen med en 10-årig basisbevilling på 1,5 millioner kroner, men gearer samtidig bevillingen med deltagelse i danske og EU- finansierede projekter. Et godt råd fra Michael Elgaard er, at man skal være opmærksom på både at skabe konkrete resultater samtidig med, at man investerer tid i at gøre organisationen attraktiv ift. funding og puljer.

Ressource City Næstved har fra start af haft politisk opbakning, hvilket ifølge Michael Elgaard har haft en positiv indvirkning på projektet. Skiftende fagudvalg har haft indflydelse for Ressource Citys strategi og handleplaner. Det har været fordelagtigt at være en del af et fagligt politisk ophæng som eks. et udvalg, at have direkte kontakter i kommunen særligt til det tekniske område. Dog erfarer Michael Elgaard også, at det har været godt at adskille Ressource City fra den kommunale myndighed og drift og drive Ressource City som et udviklingsprojekt.

 

Lokale forbindelser

Ressource City Næstveds netværk består af lokale og regionale virksomheder, iværksættere, kommuner, skoler og uddannelsesinstitutioner, universiteter, erhvervshuse og andre relevante aktører, der vil bidrage til den grønne omstilling i Næstved. Eks. har videns- og erhvervsklyngen WE BUILD DENMARK, regionskontor i Ressource Citys lokaler, hvilket bidrager til et stærkere bindeled mellem bygge- og anlægsbranchen og den grønne omstilling. Et andet godt råd fra Michael Elgaard er i denne forbindelse at investere tid og kræfter i at opbygge lokale forbindelser og være tæt på de lokale virksomheder.

Nedenstående video er et eksempel på, hvordan Ressource City har hjulpet virksomheden Novenco med den grønne omstilling:

×

Log ind