Den grønne omstilling Inspirationskatalog

Klimaalliancen Aarhus

Siden 2008 har Aarhus Kommune haft som mål at blive CO2-neutrale i 2030, og kommunen er allerede lykkedes med at halvere sin udledning. Af den resterende halvdel står Aarhus borgere og virksomheder for ca. 90% af CO2-udledningen. Aarhus Kommune søger blandt andet at nedsætte denne udledning gennem klimpartnerskaber med erhvervslivet og virksomheder.

Et fælles udviklingsforum for klimaprojekter

Ved budgetforliget i 2020 blev Aarhus Kommunes Klimafond etableret, og igennem denne blev projektet ”Klimaalliancen Aarhus” skabt. Det var Aarhus Byråd sammen med borgmester, Jacob Bundsgaard, der tog initiativ til projektet, hvorfor der har været politisk opbakning til det nytænkende partnerskabskoncept fra start af.

Igennem Klimaalliancen Aarhus søger Aarhus Kommune at forene klimadagsordenen med erhvervsudvikling og vække erhvervslivets interesse for grøn omstilling. Formålet er at udbrede viden om, hvordan klima kan tænkes som en businesscase, og hvordan bæredygtighed kan ses som en del af forretningsudvikling, innovation og fremtidssikring. Kommunen startede Klimaalliancen Aarhus ved at besøge en række private og offentlige virksomheder i Aarhus, der enten var store i antal medarbejdere eller CO2-udledning og som kunne tænkes at være front-runnere i projektet. I fællesskab identificerede Aarhus Kommune og virksomhederne fælles klimamæssige problemområder og interesser. Ifølge projektleder, Dan Kristian Kristensen, hjalp det, at mange af virksomhederne selv havde eller ønskede at få ambitiøse klimamål. Derfor var fokus for klimapartnerskabet i fællesskab at undersøge, hvordan Aarhus bysamfund bringes videre i den grønne omstilling og løser udfordringer på tværs af brancher og det offentlige/private.

Kommunens dialog med virksomhederne førte til etableringen af fire arbejdsgrupper, der hver har et fælles problemområde samt én lokal virksomhed som leder:

De fire arbejdsgrupper

Grøn mobilitet

Vindmølleselskabet Vestas har formandskab for arbejdsgruppen for grøn mobilitet, da virksomheden både har interesse i at gå forrest i den grønne omstilling ved at elektrificere energiforbrug og samtidig gerne vil vise vejen ved at være klimaneutrale. Arbejdsgruppen har udarbejdet et klimabrev, som forpligtiger virksomheder til at gennemføre en række konkrete tiltag, f.eks. at omstille deres person-bilflåde til emissionsfrie køretøjer og at arbejde med deres medarbejdere ift. transport til og fra arbejde.

Cirkulære indkøb

Aarhus Universitet er som formand for arbejdsgruppen for cirkulære indkøb med til at undersøge, hvordan virksomheder og organisationer skaber mere klimavenlige indkøb. Arbejdsgruppen har derfor haft en proces, hvor forskellige projektforslag har været afsøgt, og et fælles udgangspunkt er blevet fundet i form af samordnet varedistribution i samarbejde med Lyreco, som forhandler kontorartikler.

Klimaneutral logistik

Distributionsvirksomheden Danske Fragtmænd forsøger som formand for arbejdsgruppen Klimaneutral Logistik sammen med andre lokale transport- og logistikvirksomheder at finde løsninger til den grønne omstilling af den tunge transport i Aarhus. Arbejdsgruppen har skabt et forum for dialog, hvor branchen kan diskutere problematikker og koordinere teknologiskifte og infrastruktur.

Klimavenlige arbejdspladser og medarbejder

Mejerivirksomheden Arla har erfaring med klimaorienterede medarbejdernetværk, der udvikler interne bæredygtighedsinitiativer i supplement til virksomhedens overordnede klimainitiativer. Derfor var det oplagt for Arla at være formand for denne arbejdsgruppe. Her har de deltagende virksomheder udviklet en guide til ”Kompetenceløft for den klimavenlige medarbejder”, der beskæftiger sig med, hvilken viden og hvilke kompetencer medarbejdere behøver, for at kunne bidrage til den grønne omstilling.

Gode råd

Ifølge Dan Kristian Kristensen, har det hjulpet Klimaalliancen Aarhus, at Aarhus Kommune bevidst har holdt sig i baggrunden og indgået i partnerskabet på lige fod med de andre deltagende virksomheder. Kommunen har således kun påtaget sig en faciliterende og understøttende rolle, hvorfor det har været formandsvirksomhederne, der har været afsendere på Klimaalliancens budskab. Det har haft en positiv indvirkning, da det skabte bedre resonans blandt Aarhus’ lokale erhvervsliv.

En anden faktor, der har indvirket positivt på klimapartnerskabet, er arbejdsgruppernes store grad af frihed til selv at drive projekterne frem på egen måde. Aarhus Kommune havde således på forhånd ikke fastsat en ramme for samarbejdet, hvilket skabte en større følelse af ejerskab blandt de deltagende virksomheder, samtidig med at ledervirksomhederne lettere kunne tiltrække virksomheder fra egne netværk.

Vil du vide mere?

×

Log ind