Den grønne omstilling Inspirationskatalog

Det grønne akademi

Siden 2008 har Aarhus Kommune haft som mål at blive CO2-neutrale i 2030. Den største del af kommunens CO2-udledning stammer ikke direkte fra kommunen, men fra Aarhus bysamfund. Nedenstående er et eksempel på et grønt partnerskab mellem Aarhus Kommune og lokale virksomheder, der skal bidrage til kommunens grønne omstilling.

Opkvalificering af ledige

Ideen til Det Grønne Akademi opstod mellem Aarhus Kommunes Teknik & Miljø-forvaltning og Erhvervsakademi Aarhus efter- og videreuddannelsescenter. De opdagede et ”hul” hos flere af virksomhederne i kommunen, der enten ikke kunne se nødvendigheden i eller havde råd til at hyre en rådgiver til at hjælpe virksomheden til en mere bæredygtig forretning. Derfor besluttede de i fællesskab at prøve noget nyt:

Det Grønne Akademi

Det Grønne Akademi er et virksomhedsrettet caseforløb og kursus, der opkvalificerer og matcher ledige akademikere med virksomheder, der gerne vil have hjælp med den grønne omstilling.

Forløbet varer 9 uger, hvor de deltagende kursister først får 5 ugers undervisning i grøn omstilling af virksomheder og dernæst kommer i 4 ugers praktik. Igennem forløbet bliver deltagerne matchet med en virksomhed, som de igennem de 9 uger skal udvikle en bæredygtighedsrapport for. Bæredygtighedsrapporten er en handleplan for virksomhedens fremtidige arbejde hen imod en mere bæredygtig produktion og drift. Således er Det Grønne Akademi praksisnært og case-baseret, hvilket har været en fordel for alle parter.

Forløbet skaber både værdi for den enkelte ledige i form af efteruddannelse til en ”grøn forandringsagent”, samtidig med at virksomheder får gratis hjælp til at optimere deres grønne profil og udvikle en strategisk bæredygtig forretningsudvikling.

Det Grønne Akademi finansieres af Aarhus Kommunes klimaprogram. Derudover betaler Jobcenter Aarhus for de lediges opkvalificering i form af et 5 ugers kursus. Ifølge udviklingskonsulent Ulla Maria Aude har det styrket partnerskabet at være en del af en overordnet kommunal klimaplan.

 

Et tværkommunalt partnerskab

Det Grønne Akademi er dog ikke kun et lokalt projekt. Aarhus Kommune samarbejder med andre kommuner i Midtjylland om at invitere deres omstillingsparate virksomheder med i partnerskabet ligesom ledige akademikere i hele regionen er velkomne. I fremtiden ser Aarhus Kommune gerne, at samarbejdet udbredes endnu mere, da Det Grønne Akademi er lettere at opstarte og løfte i fællesskab. Eksempelvis har nogle kommuner flere ledige akademikere end virksomheder og omvendt, så derfor er der et stort potentiale i at udvide Det Grønne Akademi.

Aarhus Kommune er derfor i 2022 gået i gang med et større projekt om at samle kommuner fra alle regioner i landet til en fælles ansøgning om opstart af lokale ”grønne akademier”. Der er altid plads til flere kommuner i projektet – kontakt udviklingskonsulent Ulla Maria Aude på aum@aarhus.dk for at høre mere.

 

 Gode råd: rekruttering af virksomheder

Det kan være både tids- og ressourcekrævende for små og travle virksomheder, at deltage på forløb som klimapartnerskaber, og timing er ofte afgørende for, hvorvidt virksomheder har overskud til at deltage i projekter. Derfor anbefaler udviklingskonsulent Ulla Maria Aude, at man i kontakten med virksomhederne fokuserer på, hvordan grøn omstilling kan bidrage til virksomhedens fremtidssikring f.eks. i forhold til kommende krav fra kunder, leverandører, lovkrav mm. Derudover har Aarhus Kommune oplevet, at det hjælper at afholde arrangementer, der skaber synlighed og videreformidler information om akademiet til det lokale erhvervsliv. Slutteligt har det været gavnligt at have kommunen som afsender på projektet, da Aarhus Kommune i forvejen havde et godt lokalt kendskab til virksomhederne, og derfor i højere grad kunne virke som en garanti for kvalitet og relevans.

 

Vil du vide mere?

Læs mere om Aarhus Kommunes klimaplaner og Det grønne Akademi her. 

 

×

Log ind