Erhvervsudvikling Den grønne omstilling

Inspirationskatalog

Her kan du finde inspiration til den grønne omstilling i 5 cases om kommunernes samarbejde med erhvervslivet gennem grønne klimapartnerskaber.

KL følger kommunernes arbejde med klimahandleplanerne tæt, og vil gerne være med til at understøtte kommunerne i processen fra plan til handling. Èn af KL’s indsatser er følgende inspirationskatalog, hvis formål er at synliggøre de eksisterende klimapartnerskaber mellem kommuner og virksomheder og derigennem understøtte en tværgående vidensdeling, så kommunerne kan inspirere hinanden.

I KL’s inspirationskatalog kan du læse om de konkrete klimapartnerskaber, hvordan initiativer og ideer til partnerskaberne opstod, samt hvilke gode råd kommunerne har til andre, der ønsker at etablere lignende partnerskaber.

 

Hvad er klimapartnerskaber?

95 kommuner er indgået i det frivillige DK2020-samarbejde, hvilket tydeligt viser kommunernes høje ambitionsniveau på klimaområdet. Kommunerne har med DK2020-samarbejdet blandt andet forpligtet sig til at udvikle lokale klimahandleplaner, der skal bane vejen for nettonul-udledning ift. CO2 inden udgangen af 2050. Dog stammer store dele af kommunernes CO2-udledning oftest ikke direkte fra kommunen selv men fra de lokale bysamfund, virksomheder og borgere.

Derfor er det oplagt og vigtigt at kommunerne samarbejder med det lokale erhvervsliv gennem grønne klimapartnerskaber om at fremme den grønne omstilling og mindske CO2-aftrykket. Dette styrker begge parter, da en bæredygtig erhvervsudvikling hænger sammen med vækst og nye muligheder.

 

Klimapartnerskaber kan have forskellige udtryk:

  • Offentlig-privat partnerskab, hvor virksomheder leverer et produkt, der reducerer kommunens CO2-udslip.
  • Offentlig-privat partnerskab eller indkøb, hvor kommunen stiller krav til, at produkter har et lavt klimaaftryk.
  • Offentlig-privat partnerskab om ressourcer f.eks. indenfor energi, affald mm.
  • Fælles aftaler, hvor kommune og virksomheder forpligter hinanden på at reducere CO2.
  • Netværk eller arbejdsgrupper, hvor kommune og virksomheder undersøger hvilke udfordringer de har ift. reducering af CO2. Det kan f.eks. være ift. transport, opsætning af solceller, beregning af CO2, optimering af elforbrug, ladeinfrastruktur mv.
  • Projekter, hvor virksomheder af kommunen kan få hjælp til at reducere CO2
  • Opkvalificering og rekruttering af grøn arbejdskraft.

 

Skal din kommune med i inspirationskataloget?

KL ønsker at understøtte de grønne klimapartnerskaber, som mange kommuner allerede er i gang med ift. at gå i dialog med lokale virksomheder om klimadagsordenen. Derfor kan du herunder læse fem eksempler på grønne klimapartnerskaber mellem kommuner og lokale virksomheder. 

Hvad enten du har spørgsmål, kommentarer eller noget du vil dele med KL eller kommunerne, kan du sende en mail til Nanna Bay Sønderbæk på NABS@kl.dk

 

Vejle Kommune

Klimapartnerskab Vejle Nord

I et samlet byområde i den nordlige del af Vejle er en række virksomheder og Vejle Kommune gået sammen om et forpligtende partnerskab på energiområdet. Klimapartnerskab Vejle Nord vil på baggrund af et tæt samarbejde, fælles initiativer og konkrete løsninger udarbejde en strategisk energiplan, der skal øge andelen og udnyttelsen af grønne kWh i området og på sigt bidrage til Vejle Kommunes mål om klimaneutralitet i 2050.

Næstved Kommune

Ressource City Næstved

I hallerne fra en tidligere papirfabrik på Næstved Havn har Ressource City kontor. Herfra hjælper de Næstveds virksomheder i den grønne omstilling med et særligt fokus på, hvordan affald kan genanvendes til gavn for virksomhederne, kommunen, borgerne og klimaet.

Aarhus Kommune

Klimaalliancen Aarhus

Siden 2008 har Aarhus Kommune haft som mål at blive CO2-neutrale i 2030, og kommunen er allerede lykkedes med at halvere sin udledning. Af den resterende halvdel står Aarhus borgere og virksomheder for ca. 90% af CO2-udledningen. Aarhus Kommune søger blandt andet at nedsætte denne udledning gennem klimpartnerskaber med erhvervslivet og virksomheder.

 

Aarhus Kommune

Det grønne akademi

Siden 2008 har Aarhus Kommune haft som mål at blive CO2-neutrale i 2030. Den største del af kommunens CO2-udledning stammer ikke direkte fra kommunen, men fra Aarhus bysamfund. Nedenstående er et eksempel på et grønt partnerskab mellem Aarhus Kommune og lokale virksomheder, der skal bidrage til kommunens grønne omstilling.

 

Fredericia Kommune

Samarbejde med erhvervslivet

I Fredericia Kommune er der tradition for at samarbejde med det lokale erhvervsliv, og derfor var det naturligt at inddrage kommunens virksomheder i udarbejdelsen af DK2020-klimahandleplanerne. I kommunen tænker man klimaarbejdet ind i eksisterende partnerskaber – til fordel for både klimaet, kommunen og virksomhederne.

×

Log ind