Erhvervsudvikling Business regions

Greater Copenhagen skaber fælles udvikling og vækst

I kølvandet på finanskrisen var væksten i Hovedstadsregionen lav sammenlignet med andre nordeuropæiske hovedstæder. Det skulle der gøres noget ved, og det blev starten på samarbejdet i Greater Copenhagen.

Del af KL's artikelserie om business regions #4

Greater Copenhagen

København fik et wake up call i 2009, da OECD konkluderede, at hovedstadsområdets konkurrencedygtighed ville blive udfordret i de kommende år. OECD's anbefaling lød, at kompetenceudbuddet skulle styrkes, der skulle satsets på forskning og innovation og infrastrukturen skulle udbygges. Det krævede et strategisk arbejde, hvor kommuner og regioner sammen satte sig i spidsen for at udvikle den regionale vækst. Svaret blev Greater Copenhagen.

Vi er i skarp konkurrence med andre metropoler om at tiltrække investeringer, talent og kapital.
Frank Jensen, formand

Meget tyder på, at missionen langt hen ad vejen er lykkedes. Greater Copenhagen er blevet et bredt politisk samarbejde mellem Østdanmark og Sydsverige, og den grænseoverskridende metropol omfatter 4,3 mio. indbyggere på begge sider af landegrænsen.

"Greater Copenhagens styrke er dets bredde og tyngde. Vi er i skarp konkurrence med andre metropoler om at tiltrække investeringer, talent og kapital. Derfor er samarbejdet i Greater Copenhagen afgørende, da vi her opnår en størrelse, hvor vi bliver sammenlignelige med andre europæiske metropoler. Så er vi mere interessante for udenlandske virksomheder, investeringer, og turister," fortæller Frank Jensen, overborgmester i Københavns Kommune og formand for Greater Copenhagen.

Væksten er afhængig af god infrastruktur

Overborgmester Frank JensenGreater Copenhagens formål er fortsat, at bidrage til bæredygtig vækst og erhvervsudvikling gennem tiltrækning af talenter, investeringer, sikring af sammenhængende infrastruktur. Samtidig er det en bunden opgave, at fjerne grænsehindringer for det integrerede arbejdsmarked i regionen.

Her er infrastrukturen særlig vigtig. Regionen vokser, infrastrukturen er presset, og hvis folk ikke skal bruge for meget spildtid i trafikken, må der tænkes langsigtet og sikres investeringer. For Greater Copenhagen samarbejdet omfatter det etableringen af store faste forbindelser som Femern, en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, bedre infrastruktur til Københavns Lufthavn samt en Øresundsmetro mellem København og Malmø. Ønskerne er mange, men alle vigtige for den fortsatte vækst.

"Målet med at nedbryde grænsehindringer og styrke infrastrukturen er, at den rette arbejdskraft kommer til den rette virksomhed. Den rette specialist til en virksomhed kan såvel bo på den anden side af sundet som midt på Sjælland ,” siger Frank Jensen.

Stor fokus på adgang til kvalificeret arbejdskraft

Netop manglen på kvalificeret arbejdskraft er, ligesom i resten af landet, en højt prioriteret indsats. Her samarbejder Greater Copenhagen med bl.a. Copenhagen Capacity og Invest in Skåne.

Sammen har man bl.a. igangsat digitale kampagner, der sigter mod at tiltrække talenter og investeringer fra udlandet til erhvervssektorer med knaphed på højt uddannet, specialiseret arbejdskraft. Det tæller blandt andet gaming-industrien, fintech, life science og green tech.

Store forventninger til samarbejdet i Greater Copenhagen

At samarbejdet i Greater Copenhagen både kan sætte fælles en retning og samtidig følge de regionale behov gør, at kommunerne, regioner og erhvervslivet ser store potentialer i Greater Copenhagen. Forventningen er, at det fælles brand vil blive styrket i fremtiden. Ikke mindst gennem et tæt samarbejde mellem kommunerne i Hovedstaden og Sjælland.

Der er samtidig stor fokus på det fremadrettede samarbejde med aktørerne i det nye erhvervsfremmesystem.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse blevet en ny vigtig samarbejdspartner og derudover arbejder vi på at styrke samarbejdet med arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer, klynger mm. i forbindelse med de projektorienterede ansøgninger til den nye erhvervsfremmebestyrelse," fortæller Frank Jensen.

Faktaboks om Greater Copenhagen

Etableringsår

 

2016.

Medlemskreds

 

Alle kommuner på Sjælland, Lolland-Falster, Bornholm, i Skåne og Halland (i alt 85 kommuner). Desuden de 4 regioner Hovedstaden, Sjælland, Skåne og Halland.

Fagfolk fra relevante styrelser, uddannelsesinstitutioner, vidensmiljøer og arbejdsmarkedets parter deltager løbende i arbejdsgrupper, workshops etc.

Befolkningsgrundlag

 

4,3 mio., hvoraf de 2,66 mio. bor i den danske del af Greater Copenhagen.

Antal arbejdspladser

 

Samlet 2 mio. arbejdspladser i Greater Copenhagen

540.000 offentlige
1.460.000 private

Den samlede
basisfinansiering

 

Greater Copenhagens budget 2019:

Medlemskontingenter:
Region Skåne: 5,0 mio. DKK
Region Halland: 0,5 mio. DKK
Region Hovedstaden: 3,441 mio. DKK
Region Sjælland: 1,559 mio. DKK

Øvrige indtægter:
Erhvervsministeriet i 2019: 5,0 mio. DKK
Nordisk Ministerråd: 0,935 mio. DKK

Totale indtægter: 16,435 mio. DKK

Organisering, samarbejde og styring

Greater Copenhagen ledes af en politisk bestyrelse, Greater Copenhagen Committee, med 9 svenske og 9 danske medlemmer. Overborgmester, Frank Jensen er formand for bestyrelsen i 2019.

Bestyrelsen betjenes af en administrativ organisation bestående af en styregruppe på (kommunal)direktørniveau og en koordinationsgruppe på embedsmandsniveau. Samarbejdet er medlemsdrevet og koordineres af et smalt sekretariat med base i København.

Arbejdsgrupper af embedsmænd fra medlemsorganisationerne og samarbejdspartnere driver de dele af samarbejdets aktiviteter, som ikke varetages af operatører som Copenhagen Capacity og Business Region Skåne.

De tre vigtigste konkrete projekter eller indsatser

1) Branding og tiltrækning af højt uddannede udenlandske talenter og investeringer til erhvervsliv og forskning.

2) Den politiske indsats for at sikre en bedre infrastruktur og forbedret mobilitet i hele metropolregionen – det gælder både fysisk infrastruktur, hvor arbejdet sker med udgangspunkt i et fælles trafikcharter, og digital infrastruktur, hvor indsatsen er baseret på et fælles digitalt charter.

3) Indsatsen for at skabe en integreret vækstregion med et sammenhængende arbejdsmarked.

4) At Greater Copenhagen er et medlemsdrevet samarbejde, hvor indsatserne primært udføres af medlemmerne selv.

 

LÆS MERE

LÆS MERE Læs mere om Greater Copenhagen her!