Erhvervsudvikling Business regions

En stærk grænseregion

Et unikt privat-offentligt samarbejde mellem de fire sønderjyske kommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter danner grundlag for Business Region Sønderjylland.

Del af KL's artikelserie om business regions #4

 UdviklingsRåd Sønderjylland 

"Vores største styrke er uden tvivl den samarbejdsform, vi har skabt, mellem private og offentlige kræfter og med det private erhvervsliv i formandsstolen. I praksis er samarbejdet ganske uformelt med respekt for de forskelligheder, der findes her. De gode relationer skaber på den måde grundlaget for vores mål om flest mulige fælles succeser for landsdelen på tværs af de mange interesser," fortæller Direktør i Naturmælk Leif Friis Jørgensen, der er formand for UdviklingsRåd Sønderjylland.

Og det har båret frugt konstaterer næstformanden for UdviklingsRåd Sønderjylland, Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune:

”Sammen har vi over årene kæmpet for blandt andet statslige arbejdspladser som fx Udbetaling Danmark, Naturstyrelsen og SKAT, nye uddannelser som fx skatteuddannelser, en Transportkommission, Sønderborg Motorvej, et dobbeltspor Vamdrup-Vojens. Vi har også kæmpet for at bioenergi, energiafgifter og på det seneste for at opretholde uddannelser i vores område. Og så har vi været gode til at udvikle og gennemføre erhvervsudviklingsprojekter for mere end 140 mio. kr., særligt indenfor mekatronik, fødevarer og logistik.” 

Et stærkt privat-offentligt samarbejde

Historien om UdviklingsRåd Sønderjylland går tilbage til starten af nullerne og det gamle Sønderjyllands Amt, hvor forløberen for det nuværende business region-samarbejde blev født som et privat-offentligt partnerskab. Efter kommunalreformen ændrede samarbejdet form til en selvstændig forening med kommuner, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner som medlemmer. De fire kommunale medlemmer er Aabenraa, Tønder, Sønderborg og Haderslev og det samlede Råd udgøres af 27 topledere fra området.

Baggrunden var dels behovet for at styrke den demografiske udvikling og uddannelsesniveauet i landsdelen. Opgaven var fra starten at udvikle områdets rammebetingelser og erhvervsklynger, for derigennem at positionere Sønderjylland som et attraktiv område at bo, arbejde og uddanne sig. 

Næstformand i Udviklingsråd Sønderjylland
Formandskabet i UdviklingsRåd Sønderjylland: Borgmester i Aabenraa, Thomas Andresen (næstformand) og Direktør i Naturmælk, Leif Friis Jørgensen (formand).  

Ny strategi skal styrke interessevaretagelsen 

I marts 2019 lancerede UdviklingsRåd Sønderjylland sin nye vision, der løber til 2030. Den nye vision med fire prioriterede strategiske indsatser skal være med til skubbe landsdelen i top tre af business regions i Danmark og top fem blandt grænseregioner i EU. Med den nye vision er der samtidig sat fokus på en stærkere interessevaretagelse – en udvikling der ligner de andre business region-samarbejder rundt om i Danmark. Der skal skabes nye alliancer og plejes relationer både nord og syd for landsdelen. Og der skal igangsættes strategiske analyser tæt relateret til sønderjyske erhvervsstyrkepositioner. Alt sammen for at skabe fælles retning og nye muligheder.

Fremtidens arbejdsdeling skal understøtte udviklingen 

Det nye erhvervsfremmesystem har understøttet den eksisterende arbejdsdeling i landsdelen. Særligt Erhvervshus Sydjylland, der er placeret i Vojens, har med reformen fået en vigtig rolle i at udvikle, søge og drive erhvervs- og arbejdsmarkedsprojekter på vegne af kommunerne. Det er samtidig med til at styrke kompetencerne i projektudvikling og fundraising i hele Sydjylland.

Hvilken rolle business regions generelt skal spille i erhvervsfremmeindsatsen og hvilke nye alliancer og fusioner, der venter i det sønderjyske, vil tiden vise. Men konstruktionen omkring business regions har opmærksomhed i Sønderjylland fortæller næstformand Thomas Andresen:

"Der foregår tydeligvis en konkurrence om opmærksomhed mellem landsdelene, hvor business regions spiller en større og større rolle i hele landet. Selv arbejder vi også hen imod et samlet Business Region Sønderjylland, der kan trække på vores mange gode erfaringer i arbejdsdelingen mellem vores lokale erhvervsfremmeaktører".

FAKTA OM UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND

Etableringsår

 

Som koncept under Sønderjyllands Amt, cirka år 2003. Som selvstændig privat forening siden 2009.

Medlemskreds

 

14 virksomheder (direktør for Naturmælk formand)
4 kommuner: Aabenraa (næstformand), Tønder, Haderslev og Sønderborg.
4 erhvervsråd (en fra bestyrelsen)
4 uddannelser
2 arbejdsmarkedets parter
4 observatører (erhvervsrådsdirektører)

Befolkningsgrundlag

 

2019 = 227.040

Antal arbejdspladser

 

Beskæftigelsens udvikling fra 2008-2017 (uden selvstændige)

2008 = 75.771

2017 = 67.493

Et fald i antal beskæftigede på 8.287 heraf 6,942 (83 %) i det private

Den samlede
basisfinansiering

 

Samlet årlig økonomi er ca. 3,4 mio. kr. fordelt med 1,9 mio. kr. fra de 4 sønderjyske kommuner (fordelt på befolkning), 750.000 kr. fra virksomheder og fonde samt 750.000 kr. fra projektmidler.

Organisering, samarbejde og styring

 

Generalforsamlingen den øverste myndighed.
Foreningen ledes af et formandskab med en formand (fra erhvervslivet) samt næstformand (borgmester fra en af de 4 kommuner) samt en direktør. Direktøren driver foreningens sekretariat med 3-4 medarbejdere.

 

Vigtigste konkrete projekter eller indsatser 

Vision 2030 med 4 strategiske indsatser: ”Arbejdskraft til Vækst og Velfærd”, ”Grøn Landsdel 2030”, ”Porten til Europa”, ”Business Region Sønderjylland”

”Arbejdskraft til Vækst og Velfærd”

Eksempler på indsatser:

  • ”Partnerliv: styrkelse af arbejdsstyrke gennem ægtefællejob” (2016-18)
  • eCampus: nye metoder for fleksibel videreuddannelse. (2019)
  • Vejlederdag (2016-18)

”Grøn Landsdel 2030”

Eksempler på indsatser:

  • Energieffektiv fødevareproduktion (2019) med teknisk- og landbrugsskole.
  • Brug af overskudsvarme: pilotprojekt og lobby. (2017-2019)

”Porten til Europa”

Et fælles infrastrukturkoncept hvor fokus er på nord-sydgående vej og jernbaneforbindelser mellem DK og Tyskland. 

Eksempel på indsats:

  • Indspil til DK-DE Transportkommission og danske folketingspolitikere.

”Business Region Sønderjylland”

  • En strategi der er under udvikling og tager afsæt i 10 års UNIKT operationel arbejdsdeling mellem erhvervsfremme aktører.

Målet er at komme i top 3 blandt Business Regions i DK og top 5 blandt Grænseregioner i EU.

 

LÆS MERE

LÆS MERE Læs mere om UdviklingsRåd Sønderjylland her!