Erhvervsudvikling Business regions

Trekantområdet – en business region med dybe rødder

I Trekantområdet har man fokus på at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, blandt andet gennem uddannelse og ved at styrke områdets attraktivitet med kulturaktiviteter. Visionen er at styrke området som Vestdanmarks vigtigste vækstcenter.

Del af KL's artikelserie om business regions #3

Trekantområdet Danmark

De første streger til det stærke samarbejde mellem Trekantområdets syv kommuner blev sat allerede tilbage i begyndelsen af 1960’erne, hvor der var tanker fremme om en stærk storbyregion i Trekantområdet. Men det var først i 1994, at kommunerne for alvor gjorde noget ved tankerne og stiftede Trekantområdet Danmark.

Dengang opstod samarbejdet omkring den fysiske planlægning, og kommunerne i Trekantområdet udgav allerede i 2004 som de første i landet en fælles kommuneplan. Det gør de stadigvæk.

I dag rækker samarbejdet dog meget længere end fysisk planlægning. Det er blandt andet formaliseret gennem en fælles vækststrategi, et fælles sekretariat og en lang række samarbejdsstrukturer mellem områdets virksomheder, uddannelsesinstitutioner, erhvervskontorer, jobcentre og mange andre.

Et vigtigt Vestdansk vækstcenter

Trekantområdet er blevet synonym for et af landets vigtigste vækstcentre, og visionen i samarbejdet har hele tiden været at styrke og fastholde Trekantområdet som et af Vestdanmarks vigtigste vækstcentre og Danmarks Produktionscentrum med et af landets mest attraktive erhvervsklimaer.

Jens Ejner Christensen, formand for Trekantområdet Danmark

"Samarbejdet i Trekantområdet har dybe rødder, og det er stærkt forankret politisk. Vi ved, at væksten ikke kommer af sig selv, men kræver en vedvarende indsats - både i den enkelte kommune men også i fællesskab", siger Jens Ejner Christensen, formand for Trekantområdet Danmark og borgmester i Vejle.

På den baggrund har Trekantområdet været drivende i udviklingen af en fælles strategisk ramme for erhvervsfremme i hele Sydjylland. Det nye erhvervsfremmesystem har indebåret, at Trekantområdet Danmark har overdraget en række mere operative indsatser til andre aktører, og i stedet fokuserer på at arbejde strategisk og analytisk med erhvervsfremme.

"Vi har et tæt samarbejde med såvel den lokale erhvervsservice i de syv kommuner som med Erhvervshus Sydjylland. Sammen er vi en langt stærkere samarbejdspartner over for både erhvervsliv, uddannelser, organisationer og Folketinget", forklarer Jens Ejner Christensen. "Vi er optaget af at placere Trekantområdet og vores fælles interesser på landkortet gennem en styrket public affairs indsats og fælles markedsføringskampagner."

Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft

Som mange andre steder i landet har Trekantområdet Danmark udfordringer med manglen på kvalificeret arbejdskraft. Af den årsag har Trekantområdet et særligt fokus på arbejdsmarkedet og uddannelse, og man arbejder derfor i regionen med både at styrke områdets uddannelsesinstitutioner og tiltrække nye indbyggere. "Vi ved, at manglen på kompetent arbejdskraft er dén største udfordring for fortsat vækst. Samtidig har uddannelsestilbuddene i Trekantområdet stor betydning for vores evne til at fastholde og tiltrække unge," forklarer Jens Ejner Christensen.

"Vi har derfor en række fælles indsatser fra public affairs over markedsførings- og tiltrækningsinitiativer til konkrete projekter, der bl.a. fokuserer på at styrke erhvervs- og STEM-uddannelserne og udvikle nye tekniske, videregående uddannelser."

Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til Trekantområdet sker bl.a. ved at fokusere på at styrke områdets attraktivitet. Blandt andet arbejder man i praksis med at tiltrække internationale sport events, og ved at have et tæt kultursamarbejde kommunerne i mellem – et samarbejde, der hvert år kulminerer med Trekantsområdets Festuge.

Fakta om Trekantområdet Danmark

Etableringsår

 

1994

Medlemskreds

 

De syv kommuner Haderslev, Kolding, Vejen, Billund, Fredericia, Middelfart og Vejle.

Befolkningsgrundlag

 

Ca. 424.000

Antal arbejdspladser

 

ca. 216.000 arbejdspladser i alt
Ca. 154.000 Private
Ca. 62.500 Offentlige

Den samlede
basisfinansiering

 

Trekantområdet Danmark finansieres gennem kommunernes medlemskontingent. Hver kommune betaler et årligt kontingent på 35,08 kroner per indbygger.

Organisering, samarbejde og styring:

Samarbejdet i Trekantområdet Danmark varetages af et sekretariat med cirka 15 medarbejdere. Bestyrelsen består af de 7 borgmestre, og herudover er der en række andre mødefora og styregrupper på tværs af kommunerne – blandt andet for kommunaldirektørerne, kulturdirektørerne og plancheferne. Der nedsættes løbende forskellige arbejdsgrupper efter behov.

3 vigtigste projekter/indsatser:

Trekantområdet Danmark har tre definerede kerneopgaver:

  • Interessevaretagelse – med særlig fokus på infrastruktur, erhverv og uddannelse
  • Synlighed og tiltrækning – med særlig fokus på virksomheder, borgere og arbejdskraft
  • Initiering af strategiske projekter med tydelig merværdi – typisk indenfor arbejdsmarked, uddannelse, kultur og fysisk planlægning.

 

LÆS MERE

LÆS MERE Læs mere om Trekantområdet her!