Erhvervsudvikling Business regions

Det stærke nordjyske samarbejde

Reformen af erhvervsfremmesystemet har ikke kun ændret landskabet for erhvervsfremme, men også i bred forstand ændret rammer og midler i kommunerne og regionerne til at understøtte vækst, udvikling og jobskabelse. I Nordjylland betyder ændringen, at det erhvervspolitiske samarbejde i Business Region North Denmark er vigtigere end nogensinde før.

Del af KL's artikelserie om business regions #1

Business Region North Denmark

I 2015 dannede Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner Business Region North Denmark (BRN) ud fra en fælles erkendelse af, at man står stærkere sammen end hver for sig. Siden da er BRN blevet stedet, hvor man både kan udpege og arbejde med de indsatser, der er centrale for vækst og udvikling i Nordjylland som samlet region.

Ligesom de andre danske business regions, fungerer BRN som fælles talerør for Nordjylland og varetager nordjyske interesser i vækstpolitiske spørgsmål. Samarbejdet er helt centralt og værdifuldt for den politiske ledelse af samarbejdet, fortæller Mogens Christen Gade, formand for BRN og borgmester i Jammerbugt Kommune:

"Vores styrke er det stærke samarbejde på tværs af kommunerne og regionen. Dels via det stærke medejerskab og engagement hos de 11 nordjyske borgmestre og regionsrådsformanden, som udgør vores bestyrelse, og dels den tætte dialog vi har med det nordjyske erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, erhvervskontorerne og Erhvervshus Nordjylland," fortæller han og fortsætter:

Som business region har vi en fleksibilitet og handlefrihed til selvstændigt at udpege og arbejde med en række indsatser, vi, som samlet region, finder helt centrale for at skabe vækst og udvikling her i Nordjylland.

Matchmaking af arbejdskraft

Borgmester mogens GadeSom mange andre steder i landet, er manglen på kvalificeret arbejdskraft også en udfordring i Nordjylland. De seneste år har BRN derfor igangsat en række tværgående indsatser, som skal afhjælpe udfordringer med manglen på kvalificeret arbejdskraft i fremtiden

"Når vi taler med de nordjyske virksomheder, så lytter vi os til, at de mangler arbejdskraft for at kunne vækste. Det er en udfordring, hvor løsningerne skal findes flere parter imellem," uddyber Mogens Christen Gade.

En af indsatserne matcher højtuddannede og de nordjyske SMV’er. Dette sker eksempelvis ved at højne kendskabet til og opbygge relationer mellem de unge og de nordjyske arbejdsgivere, og bidrage til at nedbryde barrierer for at de finder hinanden nu og i fremtiden. Andre indsatser arbejder med, at få flere nordjyske unge til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse.

Indtil videre har det henover de seneste tre år resulteret i 1350 nye studiejobs i det offentlige, det har klædt 1650 studerende og 1435 ledige dimittender på til det nordjyske SMV-arbejdsmarked og skabt over 600 ansættelser og match af højtuddannede i private nordjyske virksomheder.

Samarbejdet rækker ind i fremtiden

Vi vil fortsat samarbejde i vores business region. Fælles nordjysk interessevaretagelse om rammevilkår og fælles initiativer er helt centralt for at udvikle de nordjyske vækstpotentialer
Mogens Christen Gade, formand

Hvis man spørger Business Region North Denmark, hvad fremtiden bringer, er svaret klart: Meget tyder på, at man de kommende år i stigende grad vil samarbejde om den grønne omstilling inden for eksempelvis energiforsyning og ressourcegenanvendelse.

Man vil fortsat også danne tætte partnerskaber med private og offentlige aktører, som kan og vil bidrage til realisering af konkrete nordjyske mål. Den tætte strategiske involvering af erhvervsliv, erhvervshus, forsknings- og uddannelsesinstitutioner med fokus på sammenhæng mellem uddannelse, erhverv og arbejdsmarked er altså kun lige begyndt.

Fakta om BRN

Etableringsår

 

2015

Medlemskreds

 

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Befolkningsgrundlag

 

589.755

Antal arbejdspladser

 

274.420 arbejdspladser i alt (2016)
186.271 Private
88,149 Offentlige

Den samlede
basisfinansiering

 

BRN har en årlig økonomi på 14 mio. kr.

Midlerne er sammensat på baggrund af indbetalinger fra hver kommune og regionen, hvor kommunerne betaler 15. kr. pr. indbygger mens det er 9. kr. pr. indbygger for Region Nordjylland.

Det er bestyrelsen, der prioriterer de godt 14.000.000 kroner som partnerne hvert år puljer i BRN.

Organisering, samarbejde og styring

BRN fungerer som en netværksorganisation med en fast kerne af aktører samt en ad-hoc baseret organisering og involvering, der sammensætter partnerskaber med lige netop de personer og aktører, der kan sikre, at hver dagsorden og hvert initiativ realiseres på en kompetent og effektiv vis.

Kernen udgøres af bestyrelsen, der sætter retningen, og sammen med de to øvrige faste organer, direktionen og sekretariatsledelsen, er med til at sikre ejerskab og forankring i den enkelte kommune og i regionen.

Til at forberede og understøtte arbejdet i de tre faste organer, og til at sikre fremdrift og koordinering af opgaveudførelsen, er der etableret et fast sekretariat – aktuelt bestående af tre årsværk.

De relativt få ressourcer i kernen af BRN suppleres ad-hoc med medarbejderressourcer fra kommunerne og Region Nordjylland og med nøglepersoner fra de aktører, der indgår i partnerskabet om den givne dagsorden eller det konkrete initiativ.

De tre vigtigste konkrete projekter eller indsatser

Etablering af den 3. limfjordsforbindelse

Limfjordstunnelen er en af de mest belastede og sårbare strækninger på E45, og hæmmer aktuelt væksten og investeringslysten i Nordjylland. Etablering af en 3. Limfjordsforbindelse er en fælles nordjysk mærkesag. BRN medvirker til at sikre en koordineret, målrettet indsats for hurtig vedtagelse af en anlægslov.

Fælles retning i nordjysk turisme

Gennem BRN arbejder de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland sammen om at sikre bedre vilkår for vækst og udvikling i turismeerhvervet. Retningen for arbejdes sættes i den fælles nordjyske turismestrategi fra 2018, og udmøntes blandt andet gennem projektet “Fælles Vækst”, hvor private og offentlige turismeaktører har sikret en markant forøgelse af midlerne til fælles turismemarkedsføring af Nordjylland.

Vækst Via Viden

For at sikre adgang til kvalificeret, højtuddannet arbejdskraft i hele Nordjylland, har BRN udviklet og igangsat projektet Vækst Via Viden i et tæt partnerskab med centrale nordjyske beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsfremmeaktører. I projektets første tre år er der skabt over 500 match mellem SMV’er fra hele regionen og højtuddannet arbejdskraft.

 

LÆS MERE

LÆS MERE Læs mere om Business Region North Denmark her!