Kommunale opgaver Erhvervsudvikling

Business regions

Alle landets kommuner indgår i tværkommunale samarbejder – business regions - for at fremme vækst, jobskabelse og udvikling. Her kan du læse mere om de danske business regions, der både har mange ligheder og forskelle.

Tværkommunale samarbejder er en driver for vækst og udvikling i hele Danmark

De danske business regions er alle vokset nedefra og er derfor vidt forskellige, når det kommer til størrelse, fokus og organisering. Men de besidder også flere fællestræk. Et kendetegn for alle business regions er fokus på politisk samarbejde og koordinering mellem kommunerne med det formål, at styrke vilkårene for vækst. De fleste steder også i samarbejdet med erhvervsliv og videninstitutioner. Et politisk og tværkommunalt samarbejde som en business region, skaber altså en ramme med strategiske pejlemærker og for fælles politiske prioriteringer. Når kræfterne samles og man løfter fælles udviklingsindsatser, skaber det samtidig mere værdi end hvis kommunerne igangsatte indsatser hver for sig.

kort over business regions

Med kommunernes borgmestre i spidsen, lettes koordineringen på tværs af kommuner og på tværs af administrative grænser. Det gælder særligt for erhvervsindsatsen, men også områder som infrastruktur, turisme og adgang til arbejdskraft går på tværs af business regions og involverede kommuner. På den måde bidrager samarbejder i business regions også til at styrke sammenhængskraften mellem by og land i hele Danmark.

Læs mere om de danske business regions​

KL understøtter kommunernes samarbejde i business regions og ønsker at bidrage til at mere viden om business regions. På denne side kan du læse artikler om de danske business regions, deres ambitioner og indsatser.

KL udarbejdede i 2016 publikationen "Sammen om vækst – ni danske business regions" i samarbejde med de danske business regions, der giver et overblik over de danske business regions. Denne kan du også finde på denne side.

Udspil fra KL

Derudover faciliteter KL et business region netværk, hvor ledere fra alle danske business regions mødes mindst to gange årligt.