Erhvervsudvikling Analyser & publikationer

Yderligere viden og analyser

Nedenfor kan du læse inspirationskataloger, analyser og lignende der er udarbejdet af KL's erhvervsteam.

Inspiration og viden:

 • PDF

  Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring

 • PDF

  Kommunale veje til vækst - Eksempler på lokale erhvervspolitiske indsatser 2013

 • PDF

  Fælles svar på fælles udfordringer 2015

 • PDF

  Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark

 • PDF

  De kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark

 • PDF

  God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

 • DOCX

  Erhvervssurvey word.docx

×

Log ind