Erhvervsudvikling Analyser & publikationer

Effektmåling af lokal erhvervsfremme

Den kommunale erhvervsfremmeindsats giver positive resultater for både virksomheder og samfund.

Resultaterne af målingen

Effektmålingen er lavet af Iris Group for KL (april, 2018):  

I korte træk viser undersøgelsen at:

  • Sammenholdt med kommunernes investering i den lokale erhvervsfremme beregnes det samfundsøkonomiske afkast til at ligge på 4-7 kroner for hver krone, kommunerne investerer i 1:1 vejledningen i den lokale erhvervsfremme.
  • Cirka 10.000 iværksættere og virksomheder modtager hvert år 1:1 vejledning lokalt, hertil kommer cirka 5.000 førstartere.
  • Mindst 70 procent af virksomhederne på tværs af målgrupperne (førstartere/iværksættere/virksomheder) vurderer, at vejledningen styrker deres kompetencer og forretningsgrundlag.
  • Lidt over 40 procent af virksomhederne angiver, at vejledningen i den lokale erhvervsfremme har forbedret deres adgang til andre erhvervsfremmeoperatører, og 50 procent angiver, at vejledningen forbedrer deres netværk med andre virksomheder og iværksættere.
  • De vejledte virksomheder vokser hurtigere end kontrolgruppen. Omsætningen er to år efter vejledningen vokset knap 7 procentpoint mere og beskæftigelsen knap 6 procentpoint mere.
  • Efter to år svarer det til at en samlet øget omsætning mellem 1,5-2,4 milliarder kroner og en øget beskæftigelse på 1.600-2.200 nye jobs

Find den samlede rapport nedenfor.

Rapport

Rapport Effektevaluering af kommunernes erhvervsfremmeindsats

×

Log ind