Kommunale opgaver

Erhvervsudvikling

I FOKUS

KL's Erhvervs- og Turismekonference 2019 – i dialog om den nye politiske virkelighed

Forenklingen af erhvervs- og turismefremmesystemet rejser mange spørgsmål. KL's Erhvervs- og Turismekonference 2019 samler det nye systems parter til en inspirerende sparringsdag, der skal agere startskud for den fremadrettede erhvervs- og turismefremmeindsats.

I FOKUS

Nyt erhvervsfremmesystem

KL modtager mange spørgsmål til rammerne og omstilling til nyt erhvervsfremmesystem. De relevante dokumenter og oftest stillede spørgsmål er samlet på disse sider. Spørgsmål og svar opdateres løbende.

MIT KL