Implementeringsværktøjer

Parathedsmåling til implementering af velfærdsteknologi

Parathedsmålingen er et proces-redskab, som kan hjælpe til at sikre, at de rette personer inddrages, på det rette tidspunkt, når teknologi skal implementeres i stor skala. 

Redskabet er bygget op om tre fase:

  1. Forarbejde
  2. Inddragelse og spørgeskema
  3. Statusrapport med handleplan

I forbindelse med det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi 2014-2016 blev der udarbejdet en digital understøttelse af redskabet på det fire indsatsområder omfattet af programmet. Disse er tilgængelige nedenfor. Faseopdelingerne og vejledningerne kan dog relativt nemt anvendes i forhold til andre løsninger end de fire, når du vil sikre, at du får inddraget de nødvendige og forskellige led i organisationen,