Implementeringsværktøjer

Gevinstrealisering og metodevejledning

Vejledning til gevinstrealisering og metoder i arbejdet med digitale projekter.

KL har samlet en række metodevejledninger med henblik på at gøre ge­vinstrealisering til en naturlig og meningsfuld del af organisationen. Vej­ledningerne er en samling af viden og erfaring med gevinstrealisering, og kan forhåbentligt hjælpe kommunernes med at skabe overblik over alt fra ansvarsfordeling og business case til forandringsproces og arbejdsgange.

Du kan læse mere og finde KL's metodevejlning om gevinsterealisering her.