Center for Velfærdsteknologi

Evalueringsrapporter

Herunder findes en række evalueringsrapporter fra kommuner, virksomheder og offentlige organisationer.

På denne side har vi samlet forskellige evalueringsrapporter fra velfærdsteknologiske projekter i Danmark. Vi hører meget gerne fra jer, hvis I har en evalueringsrapport eller kendskab til en, der er på vej, og som I gerne vil have med på listen. I så fald bedes I skrive til akn@kl.dk.

Analyse af skærmbesøg og virtuelle konsultationer 

I efteråret 2018 blev der i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi gennemført en analyse af skærmbesøg og virtuelle konsultationer i kommuner, regioner og tværsektorielt. Analysen er igangsat som led i initiativ 3.3 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi af Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Børne- og Socialministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Digitaliseringsstyrelsen. Analysen er gennemført af PA Consulting i perioden juni til december 2018.

 • PDF

  Analyse af skaermbesoeg og virtuelle konsultationer.pdf

Hent bilag til analysen af skærmbesøg og virtuelle konsultationer her: https://digst.dk/media/19294/bilag.zip

 

LTV-projektet: Mere Liv i Gamles Hverdag – Velfærdsteknologi til Hverdagsbrug

 Alle rapporter

 • PDF

  ICURA Evalueringsrapport.pdf

 • PDF

  NSE Kunnskapsoppsummering Velferdsteknologi.pdf

 • PDF

  Kvalificeret business case digitalt understøttet tidlig opsporing.pdf

 • PDF

  DigiRehab Evalueringsrapport, Viborg Kommune.PDF

 • PDF

  Evalueringsrapport af velfærdsteknologiprogrammet, Syddjurs Kommune.PDF

 • PDF

  Online bostøtte i nordjyske kommuner.pdf

 • PDF

  Evaluering Teknologi i Øjenhøjde i Middelfart Kommune.pdf

 • PDF

  Sensorgulve i plejehjem, Teknologisk Institut.pdf

 • PDF

  Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing.pdf

 • PDF

  LTV Pixi.pdf

 • PDF

  LTV slutevaluering 040219 - sort.pdf

 • PDF

  rapport-analyse-af-skaermbesoeg-og-virtuelle-konsultationer.pdf

 • PDF

  Analyse af skaermbesoeg og virtuelle konsultationer.pdf