Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse

Erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Egu er en 2-årig erhvervskompetencegivende uddannelse, som udbydes af kommunerne.

Hvilke kvalifikationer giver en egu?

En gennemført egu giver kvalifikationer, der kan bruges i et job på arbejdsmarkedet eller til at starte på en erhvervsuddannelse. En gennemført egu giver eleven ret til optagelse i en a-kasse på dimittendvilkår.

Hvor foregår skoledelen på uddannelsen?

Uddannelsen af egu-eleverne varetages af flere uddannelsesinstitutioner. Uddannelsen er en vekseluddannelse, som kommunen er forpligtet til at tilrettelægge i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner.

Hvordan tilrettelægges egu?

Egu er en individuelt tilrettelagt uddannelse og er tilpasset egu-elevens ressourcer, interesser og mål.
Egu-vejlederen har til opgave at planlægge den 2-årige uddannelse sammen med eleven. Uddannelsesplanen er her et centralt element. Planen består af en kombination af skoleundervisning (min. 20 og maks. 40 uger) og praktik i en eller flere private eller offentlige virksomheder.

Hvordan tilrettelægges praktikken?

Praktikken i virksomhederne fylder mest i uddannelsen. Dermed får egu-eleverne gode muligheder for at udvikle praktiske færdigheder og opnå konkret indblik i arbejdsmarkedet.

Egu - yderligere information

Læs Undervisningsministeriets egu-vejledning.

Læs Undervisningsministeriets pjece Standardiserede egu-forløb.

 www.egu.dk findes bl.a. pjecer, inspirationsmateriale m.m.

Læs hæftet EGU – skræddersyet ungdomsuddannelse med mere praktik.

Personer, der arbejder professionelt med egu i hverdagen, kan tilmelde sig KL’s Egu-dialogportal på dialog.kl.dk.

Egu-materiale
Se det egu-materiale, der er udarbejdet i forbindelse med projekt Sæt skub i egu! 2.0. Materialet er målrettet og tilpasset egu-vejledere, sagsbehandlere og andre, der arbejder med egu.