Børn og unge

Ungdomsuddannelser

For at unge mennesker kan træffe det rigtig uddannelsesvalg efter folkeskolen og blive kvalificeret til at gennemføre deres ungdomsuddannelse, skal kommunerne, herunder folkeskolen og ungdomsuddannelser, hjælpe dem.

Unges vej fra folkeskole til ungdomsuddannelse

Kommunerne har ansvaret for at hjælpe eleverne i folkeskolens udskoling til at træffe et rigtigt uddannelsesvalg og kvalificere dem til at gennemføre deres ungdomsuddannelse. Det er ikke en opgave, som kommunerne kan løse alene, da valg af uddannelse og muligheden for at gennemføre afhænger af en lang række aktører, som er udenfor kommunernes indflydelse.

Derfor er samarbejdet mellem kommuner og erhvervsskoler og gymnasier meget vigtigt. Udveksling af viden og afstemning af forventninger og samarbejde omkring konkrete opgaver og projekter er afgørende for, hvordan de unge klarer sig. Det gælder især i samspillet mellem folkeskolereformen, erhvervsuddannelsesreformen og kontanthjælpsreformen. 

Værktøjer og anbefalinger

 • PDF

  KL's synspunkter og input til ekspertudvalget om bedre veje til ungdomsuddannelse.pdf

 • PDF

  Hjælp alle unge godt på vej. Ti anbefalinger fra Ungepartnerskabet.pdf

Godt på vej

For at understøtte arbejdet med at sikre den gode overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse er KL i 2017 udkommet med to udspil herom. Det ene 'Godt på vej - Alle unge skal med' sætter fokus på de ca. 20 pct. af eleverne, som ikke bliver erklæret uddannelsesparat. Det handler om vende det billede, der viser, at for mange unge ikke får en uddannelse eller job efter folkeskolen.

 • PDF

  Godt på vej - Alle unge skal med.pdf

Det andet udspil 'Godt på vej - Mod uddannelse og job' sætter fokus på de unge, der erklæres uddannelsesparat. Med dette udspil giver KL en række konkrete anbefalinger til, hvordan udfordringerne med at få flere elever til at vælge en er­hvervsuddannelse kan imødegås.

 • PDF

  Godt på vej - Mod uddannelse og job.pdf