Kommunale opgaver Børn og unge

Ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelser er et vigtigt skridt for unge i deres vej videre i livet efter grundskolen. Grundskolen skal hjælpe dem til at blive klar til at vælge og gennemføre den rigtige ungdomsuddannelse.

KL's ungeudspil: Alle unge skal lykkes - gentænk vejen til uddannelse og job

Knap 45.000 unge under 25 år har ikke en ungdomsuddannelse, og er ikke i gang med en uddannelse eller i job.

Trods flere års indsatser er det ikke for alvor lykkes at få alle unge i uddannelse og job. Det skylder vi både de unge selv og samfundet, som har hårdt brug for de unges arbejdskraft.

Vi skal turde sætte ambitionerne endnu højere på de unges vegne, så de kan lykkes med at komme godt i vej i livet. Det er forsøgt, men endnu ikke løst.

Derfor kommer KL med et nyt ungeudspil med 20 konkrete anbefalinger til, hvordan vi skal gentænke vejen til uddannelse og job, så alle unge kan lykkes.  

Udspillet dykker ned i fire faser af de unges liv, hvor der er brug for at sætte ind; i udskolingen, i overgangene mellem folkeskole og ungdomsuddannelser, på selve ungdomsuddannelserne og i jobcenteret.

PRESSEMEDDELELSE

PRESSEMEDDELELSE Nyt ungeudspil: Lav om på 10. klasse og giv mulighed for at tage job før uddannelse

Alt for mange unge får hverken en uddannelse eller et job. Hvis alle unge skal lykkes, kræver det, at vi gentænker vejen til uddannelse og job. Derfor skal 10. klasse laves om, og unge skal have mulighed for at tage et job før en uddannelse, lyder det fra KL i et nyt udspil med 20 anbefalinger.

 Læs udspillet

  • PDF

    Alle unge skal lykkes - gentænk vejen til uddannelse og job.pdf

KL-udspil om ungdomsuddannelser: Nye veje til en sammenhængende struktur

Ungdomsuddannelsessystemet bør skabe de bedste rammer for, at unge kommer godt i gang med en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse, så de får mulighed for at indfri deres fulde potentiale.

Danmark kommer til at mangle faglært arbejdskraft, og mindre ungdomsårgange vil betyde større konkurrence om de unge. Hverken de unge eller samfundet er tjent med, at markedskræfterne dikterer udvalget af ungdomsuddannelser.

Justeringer og lappeløsninger skaber ikke de forandringer, som vil gavne de unge såvel som samfundet. Derfor har KL i 2019 lavet et udspil, som adresserer følgende anbefalinger til et nyt ungdomsuddannelsessystem.

 Læs udspillet

  • PDF

    Udspil om ungdomsuddannelser

×

Log ind