Kommunale opgaver Børn og unge

Ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelser er et vigtigt skridt for unge i deres vej videre i livet efter grundskolen. Grundskolen skal hjælpe dem til at blive klar til at vælge og gennemføre den rigtige ungdomsuddannelse.

KL-udspil om ungdomsuddannelser: Nye veje til en sammenhængende struktur

Ungdomsuddannelsessystemet bør skabe de bedste rammer for, at unge kommer godt i gang med en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse, så de får mulighed for at indfri deres fulde potentiale.

Danmark kommer til at mangle faglært arbejdskraft, og mindre ungdomsårgange vil betyde større konkurrence om de unge. Hverken de unge eller samfundet er tjent med, at markedskræfterne dikterer udvalget af ungdomsuddannelser.

Justeringer og lappeløsninger skaber ikke de forandringer, som vil gavne de unge såvel som samfundet. Derfor har KL lavet et udspil, som adresserer følgende anbefalinger til et nyt ungdomsuddannelsessystem.

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse KL-udspil: Vi skal tage livtag med vores ungdoms­uddannelsessystem

Flere unge skal tage en erhvervsuddannelse. Skal vi lykkes med det mål, er der brug for, at vi grundlæggende ændrer på strukturerne i vores ungdomsuddannelsessystem, så det bliver de unge og samfundets behov, der bliver det styrende frem for markedskræfterne, lyder det fra KL i et nyt udspil.

Læs udspillet

×

Log ind