Udsatte børn og unge Trivselslinealen

Er du DUBU-kommune og vil arbejde med trivselslinealen som progressionsværktøj

KL iværksætter sammen med KOMBIT et udviklingsprojekt om Trivselslinealen med start den 11. november. KOMBIT og KL er optagede af, hvordan kommunerne bedst understøttes i at komme videre eller at komme i gang med at anvende Trivselslinealen og samle erfaringer, der kan understøtte udvikling af Trivselslinealen. Trivselslinealen dækker både udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelse.

Der et ikke mange erfaringer for nuværende, hvorfor projektet også skal være formidlende i forhold til at komme i gang med anvendelse af trivselslinealen.

Projektet afholdes virtuelt sammen med ca. 10 kommuner (efter først til mølle princippet). Det optimale er, at kommunerne deltager med minimum 1 socialrådgiver, eller minimum 1 handicaprådgiver og 1 leder eller teamleder, men i princippet kan mange flere i den enkelte kommune deltage. De første 5 kommuner har allerede meldt sig.

Projektet tilrettelægges over 3 møder á ca. 2- 3 timers varighed den 11. november, den 15. december og den 26. januar

Kommunerne skal forpligte sig til at arbejde med trivselslinealen undervejs mellem møderne, så erfaringer fra arbejdet hjemme i kommunen tages med til møderne og deles med de kommuner, der indgår i projektet.

Det er gratis at deltage.

Vi du vide mere vil vi meget gerne uddybe:

Ring eller skriv til Rigmor Lond på 33703238 eller mail: ril@kl.dk og Susse Kolster 3373823 eller mail: skl@kl.dk